Uit onderzoek naar de borstvoedingsgewoonten van Franse vrouwen blijkt dat zij binnen Europa het kortst voeden. Het Epifane-onderzoek maakte een schatting van de duur van de borstvoeding op basis van de gegevens van (de moeders van) 2800 pasgeborenen. De moeders vulden meteen na de geboorte en vier keer gedurende het jaar daarna een vragenlijst in. 74% van de pasgeboren baby's krijgt borstvoeding. Dat is aanmerkelijk meer dan in de jaren '70 van de vorige eeuw, toen was dat nog minder dan 50%.

Drie en een halve week borstvoeding
Gemiddeld krijgen Franse baby's drie en een halve week uitsluitend borstvoeding. De gemiddelde duur van 'gemengde' voeding, borst en fles, is 15 weken. Na 3 maanden krijgt nog 39% van de Franse baby's de borst. Na 6 maanden nog maar een kwart.

Gebruik aan begeleiding
Deze getallen horen bij de laagste van Europa. "De landen die wetenschappelijk vastgestelde borstvoedingscijfers publiceren, komen op een duur van 3 tot 12 maanden", zegt Benoît Salavane, auteur van het onderzoek. Hij wijst erop dat de aantallen borstgevoede baby's vooral in de eerste 4 weken sterk afnemen, daarna is de daling geleidelijker tot aan de leeftijd van 6 maanden. Meestal stoppen de moeders doordat het borstvoeden pijn doet, ze bang zijn onvoldoende melk te hebben of te moe zijn. Dat ze weer gaan werken is niet de reden om met het borstvoeden te stoppen, blijkt uit het onderzoek.

Dat brengt Aurélie Serry, voorzitter van de Coordination française pour l'allaitement maternel er toe te pleiten voor een specifieke opleiding voor kinderartsen, verloskundigen en huisartsen 'in een land waar de cultuur van het borstvoeden verloren is gegaan'. Ook zou er tijdens de zwangerschap meer aandacht besteed moeten worden aan de voorbereiding op borstvoeden - waarbij de vaders niet vergeten mogen worden.

De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

Fotocredits: Raphael Goetter
Dit artikel afdrukken