Half april oordeelde het Conseil d'Etat, de Franse Raad van State, voor de derde keer dat het Franse verbod op de teelt van de transgene maïs MON810 'onwettig' is. Het Conseil d'Etat vernietigde een ministerieel besluit van maart 2014 dat de verkoop, gebruik en teelt van MON810 in Frankrijk verbood. Dat deed het ook in 2008 en 2012 met eerdere Franse moratoria op de GMO-maïs.

Principe-overwinning
Sinds 1998 is de genetische gemodificeerde veevoermaïs binnen Europa toegelaten door de Europese Commissie. Het is de enige GMO-maïs die binnen de EU geteeld mag worden. In maart 2014 verbood de Franse minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, MON810 op het hele Franse grondgebied. Dat besluit werd door boeren, zaadproducenten en maïstelers aangevochten. Zij hebben nu een 'principe-overwinning' behaald.

Het Conseil d'Etat oordeelt dat de Franse argumenten onvoldoende aantonen dat MON810 schadelijk is en dat de gezondheid van mens, dier of milieu er gevaar door loopt. Ook volgens de EFSA leidt MON810 niet tot onoverkomenlijke risico's.

Geen GMO-maïsteelt in Frankrijk
De annulering van het besluit betekent niet dat Frankrijk nu transgene maïs gaat verbouwen. "Wij blijven tegen deze transgene gewassen, die onweerlegbare risico's met zich meebrengen en niet zodanige voordelen opleveren dat dat op middellange of lange termijn het risico waard is", aldus het Ministerie van Landbouw na de uitspraak.

Binnen Europa kunnen lidstaten sinds april 2015 de teelt van toegelaten transgene gewassen op hun grondgebied verbieden om redenen van landbouwpolitieke, ruimtelijke ordening of sociaal-economische aard. Frankrijk heeft sinds maart die toestemming op zak, voor alle 9 binnen Europa toegelaten GMO-maïssoorten.
Dit artikel afdrukken