Op Griekenland na, is Frankrijk binnen Europa de grootste antibioticagebruiker. Dat is zorgelijk vanwege het risico van antibioticaresistentie. Nederlandse ziekenhuizen kennen daarom MRSA-protocollen en quarantainemaatregelen als iemand uit Frankrijk opgenomen moet worden.

Antibioticagebruik stijgt met 6%
Franse gezondheidsautoriteiten proberen al jaren het antibioticagebruik te beteugelen. Maar voorlichtingscampagnes en lange termijn-plannen blijken niet effectief. Uit recent onderzoek blijkt dat het antibioticagebruik in Frankrijk sinds 2010 met 5,9% gestegen is. Eerdere onderzoeken door de Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lieten een duidelijke vermindering zien tussen 2000 en 2004, en een gelijkblijvend gebruik tussen 2005 en 2009.

Verreweg de meeste antibiotica (90% van het totale verbruik) wordt voorgeschreven door huisartsen. Meer dan de helft blijkt aan vrouwen voorgeschreven te worden, waarbij blaasontstekingen vaak de aanleiding zijn. Binnen ziekenhuizen krijgt 40% van de patiënten antibiotica voorgeschreven.

Nederland 'beste leerling van de klas'
Fransen nemen alles bij elkaar 30% meer antibiotica dan de gemiddelde Europeaan. Nederland heeft binnen Europa het laagste antibioticagebruik per inwoner, schrijft de ANSM. De gezondheidsautoriteit stelt in Le Figaro dat het nieuwe plan 2011-2016, dat een reductie van het antibioticagebruik met 25% in 5 jaar nastreeft, 'geen enkele kans van slagen' heeft.
Nederland is traditioneel echter kampioen in veterinair antibioticagebruik vanwege zijn omvangrijke en om economische redenen op antibiotica draaiende intensieve dierhouderij. De afgelopen heeft ons land het antibioticagebruik daarin fors weten terug te dringen.

Fotocredits: 'blaNDM-1 Escherichia coli growing on Chrom ID CARBA agar detail', uitsnede, Nathan Reading
Dit artikel afdrukken