De Europese Commissie zal ingrijpen als Frankrijk weer op 'onze' grutto gaat jagen, dankzij de inspanningen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, schrijft Boerderij.

Volgens de Europese Vogelrichtlijn mag op de grutto gejaagd worden en in landen als Frankrijk en Italië is de jacht op zangvogels gebruikelijk. De afgelopen jaren gold een algemeen jachtverbod op de grutto in Frankrijk. De Franse overheid heeft vorig jaar het moratorium met slechts 1 jaar verlengd in plaats van met de gebruikelijke 10 jaar. Dit zou kunnen betekenen dat de Fransen de jacht op de Nederlandse nationale vogel weer zouden willen oppakken.

Annie Schreijer-Pierik bracht bij de Europese Commissie onder de aandacht dat volgens de Vogelrichtlijn de jacht niet mag worden voorgezet indien een soort in aantal afneemt. Sinds 1967 is het aantal gruttobroedparen afgenomen met 75%, volgens het recente vogelonderzoek van SOVON.

Karmenu Vella, Eurocommissaris van natuurbeheer, bevestigt in een officieel schriftelijke antwoord dat indien Frankrijk de jacht hervat, het land daarmee dwangsommen of boetes riskeert.

Heropening van de jacht zou de inspanningen van het Nederlandse natuurbeheer om deze weidevogel te beschermen teniet doen. Bovendien zou het verspilling zijn van miljoenen euro’s subsidie voor het weidevogelbeheer, aldus Schreijer-Pierik.Boerderij - EU grijpt in bij heropening Franse gruttojacht
Reageer
  • Deel
Druk af