Het Franse ministerie van Ecologische transitie publiceerde afgelopen woensdag de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée (SNDI). Letterlijk vertaald: de Nationale strategie ter bestrijding van geïmporteerde ontbossing.

Volgens het ministerie zijn 5 landbouwproducten hoofdverantwoordelijk voor een derde van de mondiale ontbossing: soja, palmolie, hout, hevea (rubber) en cacao. Ook de veeteelt heeft een niet te onderschatten 'ontbossings-footprint'.

De strategie, die bestaat uit 17 maatregelen, mikt op korte en langere termijnresultaten en betrekt alle partijen: bedrijven, investeerders, politici (ontwikkelingssamenwerking) en consumenten.

Met deze nationale strategie voert Frankrijk vooral de druk op de EU op, om nu ook snel tot vergelijkbare maatregelen over te gaan. "De EU heeft als globale economische speler de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn. De EU heeft daarom net als Frankrijk de plicht om snel maatregelen uit te dokteren om de impact van consumptie op ontbossing te verminderen,” vat De Morgen samen.

Nederland zou een goede navolger van Frankrijk kunnen zijn door langszij te gaan liggen. Ons land is wereldwijd de tweede exporteur van landbouwgewassen, onder meer door de handel in de genoemde gewassen die via de Rotterdamse havens het land in komen om weer verhandeld te worden.
Dit artikel afdrukken