De Franse ministers van Ecologie, Ségolène Royal, en Landbouw, Stéphane Le Foll, voerden donderdag twee ministeriële besluiten door die het leven van wolven in Frankrijk moeilijker gaan maken. Ondanks een openbare consultatieronde waaruit grote weerstand bleek, en ondanks een petitie met 67.000 handtekeningen.

Wolf krijgt het zwaarder te verduren
Volgens de nieuwe decreten mogen er in 2015-16 36 wolven afgeschoten worden, tegen 24 dit jaar. Daarnaast worden de regels rondom het verjagen of eventueel afschieten van wolven verruimd. Het was al toegestaan om waarschuwingsschoten af te vuren en wolven te verjagen uit de directe nabijheid van kuddes, voordat er gericht geschoten mocht worden. Dat mag nu ook in natuurgebieden en zelfs als er nog nooit een dier door wolven aangevallen is. Dat mag ook buiten het jachtseizoen.

"Het gaat er ons om efficiënt te kunnen schieten en een reactief middel te hebben om veehouders te beschermen tegen de opkomst van de wolf", stelt het ministerie van Ecologie in Le Monde.
De wolf komt sinds 1992 weer in Frankrijk voor. Naar schatting zijn er zo'n 280 exemplaren in het land. In 2014 waren dat er nog 301. De wolven veroorzaken in toenemende mate schade: in 2014 rapporteerden boeren 9.190 wolfslachtoffers. In 2013 telde men 6.812 en in 2012 6.701 prooien. Vergoeding aan boeren en beschermingsmaatregelen kostten de staat vorig jaar ruim 2,6 miljoen euro.

Ondergraving beschermde status
Dierenbeschermers zijn van mening dat de maatregelen de beschermde status van de wolf aantasten. Het teruglopende aantal zou te wijten zijn aan een toename van het dodental (afgeschoten wolven) en een verminderde vruchtbaarheid. Voorstanders van de wolf vrezen dat de uitbreiding naar 36 af te schieten wolven er toe leidt dat de wolvenpopulatie met 38% zou kunnen afnemen. Dat zou blijken uit modelberekeningen. "Het aantal van 36 wordt een quotum en geen plafond, en niets wijst er op dat daarmee de schade die aan de wolf wordt toegeschreven gaat verminderen. Schieten gaat er niet voor zorgen dat kuddes en wolven echt naast elkaar kunnen leven", zegt Madine Raynaud, directeur van de Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas).

Fotocredits: 'BOREON: un loup', GIPE25
Dit artikel afdrukken