Frankrijk heeft dit jaar alleen al 7 ladingen met het chemische bestrijdingsmiddel atrazine geëxporteerd, schrijft Le Monde. Het middel, vooral gemaakt door het Zwitserse zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf Syngenta, is sinds 2001 verboden in Frankrijk en sinds 2004 in heel Europa. Met de exporten schendt Frankrijk de Conventie van Bazel, stelt de Zwitserse milieuorganisatie Public Eye. Die Conventie van Bazel is een internationale overeenkomst om grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen te beheersen. Sinds 2004 zouden er 142 exporten plaats hebben gevonden, waarvan 33 naar landen in Afrika. "Wij wijzen de staten die de export van verboden pesticiden toelaten op hun verantwoordelijkheid", zegt Public Eye. Het Franse ministerie van Milieu wilde niet reageren, aldus Le Monde.
Le Monde - La France exporte un pesticide interdit vers les pays en développement
Reageer
  • Deel
Druk af