Van juli tot in december 2017 organiseerde de Franse overheid de Etats généraux de l'alimentation (Egalim), vrij vertaald: 'de grote voedselconventie'. Deze week wordt het wetsvoorstel dat eruit resulteerde, besproken in het parlement. Het beleid ziet voedselproductie, -verwerking en -distributie enerzijds en milieu, dierenwelzijn en gezondheid anderzijds als een integraal geheel. Voedsel moet met respect voor het milieu en dierenwelzijn zijn geproduceerd. Het moet de boer een goede prijs opleveren voor een betere kwaliteit. Het moet het dier respecteren in zijn eigenheid. Boeren, verwerkers en detailhandel moeten gezamenlijk zorgen voor een gezonde voeding voor mensen en voor de voedselsouvereiniteit van Frankrijk.

Eén van de opmerkelijkste voorstellen van het beleid is het verbod om producten voor minder dan de kostprijs plus een opslag van 10% te verkopen. Opmerkelijk is tevens het verbod op de geliefde promotie '2 halen 1 betalen'. Het meest opmerkelijk punt is een onbenoemd vertrekunt. Egalim lijkt een volledig Franse keten als logisch uitgangspunt te zien. Dat vertrekpunt staat op gespannen voet met de beginselen van de interne markt van de Europese Unie die onder meer uitgaan van een vrije verkeer van agrarische grondstoffen in de EU.

Het beleid is voorzien van een kleurig uitgevoerd routeboekje 2018-2022 (het waarin het huidge presidentschap van Emmanuel Macron afloopt) en te vinden op de website van het Franse ministerie van landbouw. Minister Stéphane Travert van dat ministerie is het gezicht van het nieuwe voedselbeleid.
Gouvernement français - #EGalim : le projet de loi agriculture et alimentation en discussion à l'Assemblée nationale | Alim'agri
Reageer
  • Deel
Druk af