Fosfaten uit afvalwater halen is al niet eenvoudig en de opwarming van de aarde maakt het nog lastiger. Hierdoor zouden oppervlaktewateren en oceanen kunnen dichtgroeien met wilde algengroei. Wetenschappers uit Singapore claimen nu een proces ontwikkeld te hebben om fosfaatverwijdering en -recycling toekomstbestendig te realiseren.

Waarom is dat zo belangrijk? Fosfaten - verbindingen van fosfor - vormen samen met stikstof en kalium de drie belangrijkste bestanddelen in kunstmest. Zonder fosfor is landbouw onmogelijk omdat de stof noodzakelijk - en onvervangbaar - is voor de reproductie van DNA. Daar komt bij dat verreweg de grootste fosforvoorraden zich in mijnen in Marokko bevinden. Die zijn eindig en gaan hooguit nog enkele honderden jaren mee. Op dit moment spoelen we fosfaat nog deels weg in afvalwater terwijl we toe zouden moeten naar grootschalige terugwinning en hertoepassing in de landbouw.

Klimaatverandering gooit helaas roet in het eten: de bestaande fosfaatverwijderingstechnieken gebaseerd op bioreactoren met bacteriën werken niet goed boven de 25 graden Celsius, terwijl afvalwater in veel landen warmer is. De Singaporese onderzoekers hebben ontdekt hoe dezelfde bacteriën die het fosfaat opnemen bij lagere temperaturen dit ook bij 35 graden kunnen doen. Volgens de wetenschappers kan het proces op grote schaal worden toegepast, zodat we het belangrijke fosfaat ook in de toekomst in steeds warmere steden nog kunnen terugwinnen.

Niet alleen de landbouw heeft baat bij terugwinning van fosfaat, ook het milieu. Bij uitspoeling in oppervlaktewater profiteren algen van de groeibevorderende stof; hun groei verstikt al het overige leven. Momenteel slaan om die reden Britse milieugroeperingen alarm over fosfaatoverschotten in de rivier Wye. Daar leidt een concentratie van grote pluimveebedrijven tot uitspoeling en 'erwtensoep van algen' in plaats van helder rivierwater. De warmtebestendige bacteriën kunnen dit soort taferelen straks hopelijk voorkomen.
Reageer
  • Deel
Druk af