Het is een "boterzacht plan". Dat zeggen het Netwerk Grondig en een groot aantal Nederlandse natuur- en milieuorganisaties over het gisteren gepresenteerde plan van de zuivelsector.

De stoppersregeling, fosfaatbeperking via voer en het terugdringen van het aantal koeien, biedt volgens de organisaties geen enkele zekerheid dat de Nederlandse zuivelsector aan de milieuregels van de Europese Unie tegemoet zal komen. Daarnaast zeggen ze dat de grondgebonden boer 'de dupe' wordt. Het plan zorgt voor een maximaal aantal dieren en het maximaal uitmelken van de dieren binnen de randvoorwaarden die de milieueisen stellen, maar zorgt de facto voor een verdere intensivering van de Nederlandse melkveehouderij.

Grondgebonden boeren zoeken naar een balans tussen de beschikbare grond en het aantal dieren en willen een extensievere vorm van landbouw in Nederland kunnen bedrijven. Die valt ook binnen de milieuregels, maar de extra ruimte die de maximalisering van de melkgift van het plan beoogt, neemt hun ruimte om dat in Nederland te kunnen doen weg.

Het gezamenlijke persbericht van de organisaties schrijft: “Dit plan biedt geen garantie op 200.000 minder koeien en dus ook niet minder mest in Nederland. De afspraken bieden geen enkele zekerheid dat we aan de milieuregels van de Europese Unie tegemoet komen. Die regels beschermen tegen milieuvervuiling en schade aan de natuur”, aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu namens de natuur- en milieuorganisaties. “We hebben geen zekerheid of borging dat met deze maatregelen daadwerkelijk het probleem wordt opgelost. Wat nodig is dat de sector zich ook financieel durft te verbinden aan het behalen van de resultaten. Het is nu te vrijblijvend en blijft slechts bij beloftes.”

In het Algemeen Dagblad laten vanmorgen ook de biologische boeren zich nadrukkelijk horen. Ook zij verklaren zich het slachtoffer van het fosfaatplan omdat de maximaliseringsgedachte hun andere landbouwgedachte uit de markt drukt.Voor het publiek is het vermoedelijk allemaal verwarrend. Er gaan immers 200.000 koeien uit, leest het in de krant. En minder dieren, dat was toch de bedoeling?

Zij weten namelijk dat ze aan die liters van een minder maximaal uitgemolken koe meer kunnen verdienen dan die boer met z'n 10.000 literkoe
Voor wie het niet meer snapt: het maakt heel veel uit of je 5.000 of 6.000 liter melk per jaar uit een koe trekt of 10.000. Je moet het dus niet zozeer over het aantal beesten hebben, maar over wat je er mee uithaalt. De natuurorganisaties en -boeren zeggen eigenlijk, mogen wij misschien ook onze minder productieve koeien in Nederland houden? Zij weten namelijk dat ze aan die liters van een minder maximaal uitgemolken koe meer kunnen verdienen dan die boer met z'n 10.000 literkoe. Om het heel simpel te zeggen: het fosfaatplan heeft op geen enkele manier rekening gehouden met het zogeheten 'verdienmodel' voor de boer. Dat is nogal wat, want staatssecretaris Van Dam heeft altijd aangegeven dat in Nederland ruimte moet worden gemaakt voor rendabele boeren.

Van Dam mag het zich aantrekken, want het fosfaatplan stoomt de Nederlandse melkveehouderij verder klaar voor de wereldmarkt. Daar is het kwaad toeven voor onze boeren. Hun kostprijs is namelijk 45 cent. Op de wereldmarkt overleef je alleen met een kostprijs van circa 25 cent. Dat gaat in Nederland niet lukken voor de gemiddelde 10.000 literboer.
Dit artikel afdrukken