In de luwte van de klimaatcrisis, smeltende permafrost, stijgende CO2-uitstoot en de stikstofproblematiek, komt nog een andere crisis met rasse schreden naderbij. Het einde van de fosfaatvoorraden raakt in zicht.

Op Foodlog is het al tien jaar een onderwerp van belang. In de algemene pers groeit de belangstelling vanwege de macht die landen kunnen ontlenen aan de toegang tot fosfaat.

Fosfaat is een essentieel mineraal voor alle leven op aarde. Zonder fosfaat kunnen planten niet groeien en is er geen voedselketen. Zonder fosfor kan geen enkel organisme zich repliceren en zouden soorten ophouden te bestaan.

The Guardian schrijft dat we zonder toevoeging van uit mijnen gedolven fosfaat niet de helft van alle voedsel dat we nu produceren, kunnen maken. De afgelopen 50 jaar is het gebruik van fosfaat in de landbouw wereldwijd verviervoudigd. Verreweg het meeste fosfaat ter wereld bevindt zich in Marokko en de door Marokko bezette Westelijke Sahara. China, Algerije, Syrië en Brazilië beschikken ook over aanzienlijke voorraden, maar die vallen in het niet vergeleken met Marokko.

In een nieuwe studie luiden onderzoekers van Rothamsted Research, het bekende Britse landbouwonderzoekscentrum, de alarmbel. De voedselvoorziening van de nog altijd groeiende wereldbevolking staat op het spel, voorspelt Martin Blackwell van het centrum. "Over een paar jaar kan het een geopolitieke kwestie worden, als een paar landen in feite de voedselproductie beheersen doordat zij de fosfaatvoorraden in handen hebben. We zouden er veel harder aan moeten trekken om hier op voorbereid te zijn. We moeten wakker worden. Het gaat om één van de belangrijkste vraagstukken van nu."
The Guardian - Phosphate fertiliser 'crisis' threatens world food supply | Farming | The Guardian
  • Deel
Druk af