Voedselwaakhond foodwatch vroeg met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) bij de NVWA alle gegevens op over besmetting van voedsel met minerale olieën. De NVWA antwoordt in een brief dat er bij de NVWA geen document is met de gevraagde informatie. Dat meldt foodwatch vandaag in een persbericht.

Half maart verzocht foodwatch de NVWA om alle testresultaten sinds 2006 van voedingsproducten op vervuiling met de twee gevaarlijke minerale oliën mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) en mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) die zij in haar bezit heeft. Deze testresultaten zijn opvraagbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De NVWA heeft nu laten weten “dat de NVWA niet over de gevraagde informatie beschikt, maar dat het onderwerp wel op de agenda van de NVWA staat.” Hieruit blijkt dat de NVWA de laatste 10 jaar geen testen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren en zodoende inzicht bij de NVWA ontbreekt in de mate van besmetting van voedselproducten in Nederland met deze gevaarlijke stoffen.

Het onderwerp heeft de aandacht van foodwatch, omdat uit onderzoek van foodwatch al eerder bleek dat alledaagse voedingsmiddelen in Nederland, zoals rijst, pasta, corn flakes en hagelslag, in niet geringe mate vervuild zijn met deze minerale oliën. Al sinds 1991 is bekend dat minerale oliën vanuit gerecyclede verpakkingen en andere bronnen in levensmiddelen kunnen migreren. In 2012 stelde de Europese Voedselautoriteit EFSA vast dat MOAH waarschijnlijk kankerverwekkend en mutageen zijn, en dat MOSH orgaanschade kan veroorzaken.
foodwatch pleit voor een verplichte coating bij kartonnen verpakkingen en maximum limieten voor MOSH en MOAH.

In Duitsland blijkt het Duitse Rijksinstituut voor risicobeoordeling al jaren te testen op vervuiling van voeding met MOAH en MOSH. In Nederland onderzoekt de NVWA voedsel niet standaard op de aanwezigheid van minerale olie.

foodwatch concludeert dan ook dat de NVWA volstrekt nalatig is in haar wettelijke taakstelling om "risicobeoordelingen [uit te voeren] op het gebied van voeding en voedsel", om zo nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid te signaleren. foodwatch roept minister Schippers op om op zo kort mogelijke termijn de NVWA opdracht te geven alsnog de verspreiding en risico’s van minerale oliën in ons voedsel te onderzoeken. Ook dient zij, samen met het RIVM, te komen met een onderbouwd advies om over te gaan tot wettelijke normstelling om zo de risico's tegen te gaan.
Dit artikel afdrukken