De stapel rapporten over de benodigde laadinfrastructuur voor elektrisch rijden groeit. Als je die rapporten leest, denk je dat die laadinfrastructuur onze grootste kopzorg is. Niets is minder waar. Er zijn veel meer kopzorgen bij de keuze van het juiste voertuig, de financiering ervan, de rol van de chauffeurs, de planning, de inkoop van energie en de distributienetwerken. Elektrisch rijden wordt onbetaalbaar en onbetrouwbaar.

Experimenteren en leren
Bedrijven in de foodsector moeten meer experimenteren. Wat is het beste voertuig? Je kunt niet zomaar een paar ton batterijen onder een vrachtwagen hangen. Alleen al vanwege de regels over het maximale gewicht in steden. Welke kansen biedt waterstof? Of werk in de sector samen aan het realiseren van een bovenleiding boven de snelwegen.

Je moet nadenken over de laadinfrastructuur. Bedrijven moeten de benodigde stroom zelf opwekken. Als ze slim zijn, stemmen ze dat af met hun buren op het bedrijventerrein. En ze hebben misschien een tijdelijke opslag voor stroom nodig.

Distributiecentra moeten dichterbij de stad komen
De meeste CO2-uitstoot zit in de afstand van het distributiecentrum naar de stad en niet in de routes binnen de stad. De foodsector heeft 20 jaar geleden een logistiek concept bedacht met grote centrale distributiecentra voor de opslag en handling. Die distributiecentra zitten te ver af van de steden. Stadslogistiek gaat straks via hubs aan de randen van de steden.

Supermarktketens en groothandels gebruiken vaak dezelfde transporteurs; het zou dan ook zijn onzinnig als ze die hubs en vrachtwagens ook niet met elkaar zouden delen.

Op een dieselvrachtwagen gebruikt een slechte chauffeur een beetje meer brandstof dan een goede chauffeur. Bij elektrische vrachtwagens is dat een factor drie
Trainen van chauffeurs
Het rijden met een elektrische vrachtwagen is anders dan met een diesel. Op een dieselvrachtwagens gebruikt een slechte chauffeur een beetje meer brandstof dan een goede chauffeur. Bij elektrische vrachtwagens is dat een factor drie. Je moet de chauffeurs trainen in de juiste rijstijl.

Stroom inkopen of opwekken
Investeren in laadinfrastructuur is kostbaar. De keuze voor welke laadvoorzieningen en op welke termijn deze nodig zijn, zijn essentieel. Diesel heeft een level playing field, iedereen betaalt hetzelfde. Bij stroom is dat niet zo. Een KWh stroom kost tussen de €0,04 en €0,70. Je moet goed kijken naar de inkoop van energie (of het zelf opwekken van energie).

Betaalbaarheid
Er zit een serieus probleem in de financiering van de vloot van de transporteurs in de foodsector. Een elektrische vrachtwagen is twee keer zo duur als een diesel. Probleem is dat bank of leasemaatschappij de transporteur maar een maximaal bedrag mag lenen. Ga daarom nu met transporteurs aan tafel over de vraag: Hoe gaan jullie die elektrische vloot financieren? Transporteurs kunnen de transitie niet betalen. Ze krijgen subsidie, maar dat stelt helemaal niks voor. Die subsidie is op termijn ook niet nodig, want uiteindelijk rijden elektrische vrachtwagens goedkoper dan de diesels. Je hebt echter wel 8 tot 10 jaar een financieringsprobleem dat je samen moet oplossen.

Ga backcasten
Bedrijven moeten nu doen of het 1 januari 2030 is en zich afvragen welke stappen ze vanaf morgen kunnen zetten onderweg naar dit moment. Het draait niet alleen om 0-emissie. Waar je bijvoorbeeld ook mee te maken krijgt, is dat steden verkeersveiliger moeten worden gemaakt, autoluw, waardoor je moet leren om het met veel minder voertuigbewegingen te doen. Vergeet ook de chauffeurstekorten niet. En wat betekent veranderend consumentengedrag voor de foodlogistiek?

Het is de hoogste tijd voor stevige gesprekken aan de directietafels over de toekomst van foodlogistiek.

Voor wie meer wil lezen, zie de OUTLOOK SUPERMARKTBELEVERING - Scenario’s voor reductie van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030.
Dit artikel afdrukken