Het World Resources Institute publiceerde deze week een rapport over de verschuiving van een dierlijk naar een meer plantaardig eetpatroon. Zij concluderen dat een dergelijke verandering de ‘Food Gap’ met een derde kan verminderen en daarnaast de druk op het ecosysteem, drinkwater en klimaat significant kan terugbrengen.

Food Gap
Volgens de VN is er in 2050 70% meer voedsel nodig dan in 2006, om voldoende te hebben voor de toenemende wereldbevolking. Deze Food Gap stelt ons voor talloze uitdagingen. Kritiek op deze beschrijving is dat er wellicht niet meer productie nodig is als er minder voedselverspilling is, voeding gelijk verdeeld wordt en we onze trek in vlees onder controle houden. Dat is mogelijk waar, maar makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste mensen die zich met dit onderwerp bezighouden, zeggen dat we iedere mogelijkheid om de groeiende populatie van voeding te voorzien moeten aangrijpen. Dus zowel het vergroten van de productie als het verminderen van voedselverspilling en het stimuleren van een meer plantaardig eetpatroon.

Rijken eten teveel
Het rapport laat zien dat de rijke mensen meer eten dan eerlijk is. De uitstoot van een gemiddeld Amerikaans eetpatroon is bijna twee keer zoveel als die van een gemiddeld globaal dieet. 80 tot 90% van deze impact komt door de consumptie van dierlijke producten. Vooral het eten van vlees is een belangrijke factor; bijna de helft van de uitstoot komt alleen al van rundvlees.

Niet allemaal veganistisch
Reductie van de consumptie van dierlijke producten kan in een aantal landen zorgen voor een tekort aan eiwitten in de voeding. In India en Azië krijgen de inwoners op dit moment nauwelijks voldoende eiwit binnen. Ook zijn de armste mensen vaak afhankelijk van hun veestapel en is dit een belangrijke bron van inkomsten voor ze. Juist dit zijn de groepen die dus niet een veganistische leefstijl aan moeten hangen. De onderzoekers pleiten voor een toename in de productiviteit van veeteelt, dus om meer vlees te produceren met minder dieren en minder grondstoffen. Tegelijkertijd moeten de mensen in rijkere landen, die nu veel meer (dierlijke) eiwitten binnenkrijgen dan ze nodig hebben, hun consumptie van dierlijke producten drastisch verminderen.

Gedragsverandering nodig
De overgang naar een lagere consumptie van dierlijke producten wordt bepaald door gedragsverandering. Mensen zeggen over het algemeen ethische aspecten rondom voeding belangrijk te vinden, maar laten zich bij hun koop- en eetbeslissingen uiteindelijk meer leiden door de prijs of andere factoren. Daarom komen de onderzoekers ook met adviezen voor methodes die succesvol kunnen zorgen voor gedragsveranderingen. Ze noemen vier grote punten: verander de sociale normen, verstoor oude gewoontes zo min mogelijk, biedt een duidelijk voordeel en vergroot het bewustzijn van mensen. Volgens de auteurs ligt de bal vooral bij de overheid, activisten en bedrijven, en speelt vooral deze laatste groep een grote rol. Supermarkten en restaurants kunnen bijvoorbeeld vleesvervangers duidelijker aanbieden.

De aanpak die de onderzoekers in het rapport beschrijven zou de Food Gap met 30% kunnen verminderen.
Dit artikel afdrukken