Afval moet betaald worden, maar toch wil de FNLI dat liever niet. Een 'politieke' mening.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) verbaast zich over de politieke commotie die is ontstaan over de gestegen levensmiddelenprijzen als gevolg van de invoering van de verpakkingenbelasting.
De verpakkingenbelasting is volgens de FNLI in opzet vergelijkbaar met een accijns op alcohol of sigaretten, die ook wordt opgelegd aan de fabrikant. Wanneer de accijnzen omhoog gaan, is de algemene verwachting dat ook de consumentenprijzen stijgen. De politiek wordt volgens de koepelorganisatie slechts geconfronteerd met de te verwachten consequenties van haar beleid.

Angst
‘Wij zouden het liefst helemaal geen verpakkingenbelasting hebben gezien’, zegt directeur Philip den Ouden van de FNLI. ‘Verhoging van de lasten voor de consument bij een teruglopende groei is ons een doorn in het oog. We kijken met angst en beven uit naar de begroting in september. Het is niet ondenkbaar dat de verpakkingenbelasting met meer dan de geplande 125 miljoen wordt verhoogd. Ten slotte zoekt het kabinet inkomsten, zeker als wordt overwogen om de BTW verhoging uit te stellen.’


bron: Distrifood
Dit artikel afdrukken