In een persbericht schrijft de FNLI: "De Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie lijdt enorme schade als gevolg van de overvloedige regen en hagel in de laatste weken. De oogsten van doperwten, sperziebonen, wortelen en andere zomergroenten die onder andere bestemd zijn om te worden verwerkt tot lang houdbare producten in pot, blik en diepvries zijn grotendeels verloren gegaan. De industrie sluit zich aan bij de oproep van LTO Nederland: de gevolgen van het noodweer zijn dermate uitzonderlijk en groot dat actief overheidsbeleid noodzakelijk is."

Natte bodem
Door de doorweekte bodem kunnen oogstmachines het land niet op met als gevolg dat zomergroenten niet geoogst kunnen worden. Ook het inzaaien van nieuwe teelten en najaarsgewassen is niet mogelijk. Op dit moment is nog niet te overzien in welke mate de teelt van najaarsgewassen zoals witte en rode kool en rode bieten schade hebben opgelopen.

De FNLI vraagt om begrip van afnemers en consumenten dat er een tekort aan aanbod zal ontstaan
Philip den Ouden, directeur FNLI: "De schade door het noodweer vorige maand is voelbaar zowel voor bedrijven die conserven- en diepvriesgroenten leveren (verlies en minder omzet), als voor de economie (minder werkgelegenheid), én voor de consument. Het is zeer aannemelijk dat er een tekort in het supermarktschap zal ontstaan aan typisch Hollandse conserven- en diepvriesgroenten. Dit kan niet worden goedgemaakt door aanvoer uit het buitenland, want ook daar is sprake van forse waterschade, nog afgezien van het feit dat deze groenten in het buitenland maar zeer beperkt beschikbaar zijn.”

Begrip
De FNLI vraagt afnemers en consumenten "om begrip dat er een tekort aan aanbod zal ontstaan." De koepel vindt het "van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld om de economische schade voor telers en verwerkers zodanig te mitigeren dat er continuïteit van bedrijfsvoering wordt geborgd. Dan kan volgend jaar weer voldoende worden geoogst en geproduceerd om de consument het gehele jaar te voorzien van de typisch Nederlandse zomergroenten."
Dit artikel afdrukken