Het voorstel van staatssecretaris Dijksma om de THT-datum van rijst, pasta en koffie af te schaffen is volgens FNLI-directeur Philip den Ouden 'aan het verkeerde adres gericht'. Volgens Den Ouden is het niet zozeer (het overschrijden van) de houdbaarheidsdatum die tot verspilling leidt, maar de consument zelf die bij het koken teveel maakt wat vervolgens weer weggegooid wordt. Verreweg de grootste verspiller zijn we zelf thuis.

Den Ouden onderschrijft een aanpak die de consument tot gedragsverandering kan brengen, zoals het Eetmaatje. Dat meldt EVMI.
Dit artikel afdrukken