6
Fotocredits: 'De Dommel bij wolfswinkel', wikimedia

FlashWaterkwaliteit wordt nieuwe stikstofcrisis

Onder deskundigen is al langer bekend dat de Kader Richtlijn Water (KRW) de nieuwe stikstofaffaire wordt. Ons oppervlaktewater voldoet niet aan de normen en kan een nieuwe ronde van economische en infrastructurele blokkades gaan betekenen. D66 stelt alvast Kamervragen, zoals ze inmiddels al een paar jaar geleden gesteld hadden moeten worden.

NRC - Nederland riskeert watercrisis in 2027, 21 mrt 2022
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
René de jong
René de jong Melkveehouderij & Makelaardij
 • #6
 • 21 mrt '22
 • 20:25

#4 Wat zijn volgens u de EU normen voor water, oppervlakte, autochtoon of allochtoon rivier-binnenwater

Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
 • #5
 • 21 mrt '22
 • 20:21

Ik verwijs graag naar het stuk in de NRC hierover. Komt er in het kort op neer:

Wettelijk bepaald in de Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. Het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) heeft in 2009, 2015 en 2019 een inventarisatie gemaakt. Minder dan 1 procent was in 2019 in een goede ecologische toestand. Van alle EU-lidstaten scoort Nederland het slechtst.

De metingen betreffen.
- Chemie, ruim honderd gevaarlijke en giftige stoffen, waaronder kwik, cadmium en verschillende pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Voor PFAS, GenX, melamine en huishoudchemicaliën zijn nog geen normen, maar houd er maar vast rekening mee dat ze er aan komen.

- Ecologie.
Metingen aan vier groepen levende organismen: vissen, waterplanten, macrofauna en algen. In deze categorie tellen ook stikstof en fosfor mee, die van invloed zijn op de algengroei, veroorzaakt door uitspoeling bij de intensieve landbouw.
Hydromorfologische kenmerken, zoals de steilheid van een oever, de mate van erosie en het gemak waarmee organismen zich kunnen verplaatsen.

Oorzaken.
- Dichtbevolkt land met veel industrie, landbouw en veetelt.
- Rioolzuiveringen halen de ongewenste nutrienten onvoldoende uit het water.
(ik vraag mij af waarom we niet zorgen dat het water vóór de zuivering al schoon is).
- Bestuurlijke versnippering, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het halen van de doelen in de regionale wateren. Maar ze missen de bevoegdheden om grote vervuilers aan te pakken. Volgens het PBL werken waterschappen, provincies, gemeentebesturen, landbouw, industrie te veel langs elkaar heen.

Drinkwater.
- Door het hele land meten drinkwaterbedrijven resten van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en drugs op steeds grotere diepte in het grondwater.
- De Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, stelt ook eisen aan de kwantiteit. Zo moet de „aanvulling en benutting” van grondwater in balans zijn. Maar zoals in Brabant wordt er meer grondwater onttrokken dan er bij komt, o.a. door beregening van landbouwgrond.

Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #4
 • 21 mrt '22
 • 19:02

Arend #1. Je bent verkeerd geïnformeerd. Het water in onze ‘allochtone’ grote rivieren is schoner dan het water in onze ‘autochtone’ binnenwateren.

Wat mij verbaast is dat onze volksvertegenwoordigers blijkbaar niet beseften, of niet wilden beseffen, dat Europa al meer dan 10 jaar geleden heeft besloten de voortgang m.b.t. het realiseren van de Nitraatrichtlijn te combineren met die van de Kaderrichtlijn Water. Dat houdt in dat het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat elke vier jaar vernieuwd wordt, ook de doelen van de KRW moet realiseren. In 2027 moeten alle maatregelen daarvoor genomen zijn. Het is dan ook meer dan ergerlijk als volksvertegenwoordigers of landbouwvoormannen roepen dat het Nitraatactieplan afdoende is als aan de maximaal 50 mg Nitraat-eis van de Nitraatrichtlijn wordt voldaan.

willem van aaken
willem van aaken Land- en tuinbouw
 • #3
 • 21 mrt '22
 • 17:27

En hoe zie je dat voor je?

Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
 • #2
 • 21 mrt '22
 • 13:47

Arend, Een deel van de oplossing zit al in jouw opmerking verwerkt, dus moeten wij er in eerste instantie hard aan werken om te zorgen dat het water wat onze delta binnenstroomt aan de normen gaat voldoen.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.