2
Fotocredits: 'Gulp Slenaken', Wikimedia

Flash GezondheidTerugdringing gifstoffen in oppervlaktewater faalt

NGO Natuur&Milieu liet het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML), onderdeel van de Universiteit van Leiden, onderzoek doen naar de aanwezigheid van de 38 meest giftige bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater. Het betreft de zogenaamde Candidates for Substitution, middelen die nu nog toegelaten zijn maar die de Europese Commissie het liefste zo verbieden zodra er alternatieven voor zijn.

In 80% van de 153 onderzochte gebieden werden deze middelen aangetroffen. In 40% van de onderzochte wateren werd een overschrijding van de milieunormen geconstateerd. In een aantal gevallen bleek de norm honderd keer overschreden.

De onderzoekers keken naar water in gebieden waar beschermde dieren en planten leven en mensen gaan zwemmen en wandelen.

Trouw bracht het onderzoek vanmorgen breder naar buiten. De krant schrijft: Het kabinet wilde overschrijding van de milieunormen in 2023 juist fors terugdringen: met 90 procent voor het oppervlaktewater en zelfs 95 procent voor water waaruit drinkwater wordt gewonnen. Dat is in 2013 vastgelegd in de ‘Visie Gezonde Groei, Duurzame Oogst’, die de basis vormt voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. De doelen staan ook in het nationale actieplan dat Nederland, net als andere lidstaten, om de vijf jaar aan de Europese Unie moet voorleggen in verband met de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden. “Het beleid van de overheid faalt”, constateert projectleider Berthe Brouwer van Natuur&Milieu.

Beleidsmatig zijn de conclusies van belang voor de naleving van de Kaderrichtlijn Water van de Europese Commissie. Nederland voldoet al lang niet aan de normen en slaagt er niet in beleid te ontwikkelen om de doelen van de richtlijn te realiseren. Al veel langer is de verwachting dat waterkwaliteit juridisch een dossier wordt met de omvang van de nog altijd onopgeloste stikstofcrisis in Nederland.

Natuur & Milieu - Nederlandse wateren bevatten zeer giftige bestrijdingsmiddelen | Natuur & Milieu, 25 aug 2023
  • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Frank Eric van der Meer
Frank Eric van der Meer tuinman met biodiversiteit
  • #2
  • 25 aug '23
  • 21:27

#1 Ja Joep, en wat niet weet dat deert wel: "Ook pleit Natuur & Milieu voor een verbod op niet-toetsbare stoffen. Dit zijn middelen die met de huidige meetmethodes pas worden gedetecteerd, als ze milieunormen tot honderden keren overschrijden. ‘Naar schatting wordt wel 90% van de milieuschade veroorzaakt door deze middelen. Wat we kunnen meten is dus maar het topje van de ijsberg. Angstaanjagend. Middelen die je niet kunt meten, zouden per direct verboden moeten worden."

Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
  • #1
  • 25 aug '23
  • 20:33

"Nederland voldoet al lang niet aan de normen en slaagt er niet in beleid te ontwikkelen om de doelen van de richtlijn te realiseren."
Het beleid is er wél, maar wordt niet uitgevoerd, laat staan gehandhaafd.
"Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben."
bron: RVO

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.