41
Fotocredits: Sleufkouterbemesting, Rasbak/Wikimedia

FlashNederlandse boeren verliezen recht op extra mest

Omdat het Nederlandse klimaat zo groeizaam is, mochten Nederlandse boeren tot op heden meer mest uitrijden dan de Europese wetgeving eigenlijk toestaat. Die wetgeving is er om het milieu niet te belasten met overbemesting, een gevaar voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. Ierland en Noord-Ierland, Nederland, Vlaanderen en Denemarken maken ook gebruik van de uitzonderingsregel. Eerder deden ook Italië, Oostenrijk en Duitsland dat.

Vanwege het mestoverschot in Nederland zijn boeren gespitst op de zogeheten derogatie. Al enkele jaren op rij is het spannend of het uitzonderingsrecht weer wordt verleend. De Europese Commissie heeft laten weten geen verlenging te willen toekennen na 2022, nadat de huidige verlenging maar 2 jaar geldig was. Normaal gesproken wordt de mestderogatie voor 4 jaar toegekend.

Volgens minister Staghouwer heeft hij een goede deal uitonderhandeld met Bussel. De Europese Commissie wilde een koude stop aan het einde van dit jaar omdat Nederland geen betere waterkwaliteit laat zien. In plaats daarvan is de Commissie bereid tot een afbouwperiode tot 2026 waarin steeds minder extra kilo's mest per hectare mogen worden uitgereden. Vanaf 2026 geldt het maximum van 170 kilo per hectare dat ook voor andere landen in de Europese Unie geldt. Het definitieve besluit over het afbouwvoorstel wordt over 10 dagen genomen door het Nitraatcomité in Brussel.

Naast het stikstofbeleid dat boeren sterk beperkt in hun huidige functioneren is het verdwijnen van de derogatie een extra en harde klap. Hun mestafzetkosten zullen stijgen. Het ministerie reserveert €130 miljoen euro om boeren tijdens de transitieperiode financieel tegemoet te kunnen komen.

Nieuwe Oogst - Staghouwer: 'Einde derogatie grote klap op boerenerf', 5 sep 2022
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #41
 • 28 sep '22
 • 11:28

De derogatievoorwaarden zijn bekend, maar vreemd genoeg nog niet door LNV naar de Kamer gestuurd. Ik heb ze van de LTO-site geplukt.

https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2022/09/Draft-Implementing-Decision-NL-derogation-Nitrates-Committee.pdf

Ze zijn ingrijpend en voor veel boeren pijnlijk en zullen daarom veel ophef veroorzaken. Mij valt op dat ze door de EC goed zijn onderbouwd, daarbij slim aanhakend bij de Nederlandse vage, slecht doordachte plannen wat betreft de toekomst van onze landbouw en platteland. De EC vult de 'visie' van onze regering en parlement deskundig in met maatregelen. Het zal moeilijk zijn daar een spelt tussen te krijgen. Ik zei het eerder al: aanhoudend dom (wan)gedrag heeft ons onder curatele doen plaatsen.

Kees verhagen
Kees verhagen Land- en tuinbouw
 • #40
 • 19 sep '22
 • 12:42

Frans je lult uit je nek . Veen en klei zit onder de norm van de eu die de heeft gestelt voor de grondwater . Enkel op zand en lossgrond is het een probleem. oppervlakte water zit boven de norm die Nederland zelf heeft gesteld. Maar daar de buurlanden een hoger stikstof normen hebben en dit water wordt ingelaten . Ook zijn er nog veel riool overstorten en wordt in natuurgebieden een hogere normen voor stikstof in water gehanteerd . Dit water wordt ook in de landbouwpolders geloost.

Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #39
 • 19 sep '22
 • 11:06

Wouter #38 . In Brussel pakken ze bij een verzoek van een lidstaat altijd eerst het lijstje erbij met concrete afspraken over het onderwerp. Als die niet zijn nagekomen kan daarop worden gereageerd met ondermeer het niet langer toestaan van een bovenwettelijke mestgift, de derogatie. Geen discussie mogelijk.

Het echte motief voor het niet verlengen van de derogatie is m.i. dat Brussel tandenknarsend constateert dat onze overheid veelal doet wat de landbouw haar opdraagt, dus dat de overheid onvoldoende gezag heeft om het bredere maatschappelijk belang goed mee te laten wegen bij haar (mest)beleid, wat op termijn ook funest is voor onze landbouw. De lobby van de landbouw is zeer effectief, maar kortzichtig en dus dom.

Onze regering staat de komende jaren onder curatele; Brussel gaat ons landbouwbeleid strak dicteren naar haar richtlijnen en laat zich met een pak inkomenstoeslagen op zak niet intimideren. Minister Staghouwer heeft dat goed begrepen en vertaald in 'wegwezen'. Dus Wouter, geen zorgen over het areaal grasland, waarvoor de eisen in één van die richtlijnen al jaren helder zijn: afname op nationaal niveau is niet toegestaan en als afname dreigt moet desnoods op bedrijfsniveau worden ingegrepen.

Zelfs een blind paard had deze ontwikkeling moeten zien aankomen. Maar de verantwoordelijke ‘succesvolle’ landbouwvoormannen zijn intussen door de achterban uitvoerig bedankt en van overheidswege uitgezwaaid met een lintje. En een voormalig 'sympathiek' landbouwbewindspersoon is nu voorman van de vakbond voor melkveehouders.

Wouter v.d. Weijden
Wouter v.d. Weijden Strategie duurzame landbouw
 • #38
 • 19 sep '22
 • 10:12

Food & Agribusiness noemt nog twee redenen waarom het geduld van Brussel met Nederland op is:
- te traag met aanpakken mestfraude;
- te traag met invoering digitale mestbon.
Hier heeft LNV forse steken laten vallen.

Het blad meldt ook dat volgens Schouten de gebruiksnorm van stikstof (dierlijke mest + kunstmest !) verlaagd zal worden in door nutriënten verontreinigde gebieden.
Ben benieuwd welke gebieden dat zijn. En wat er geregeld gaat worden met grasland. Zonder nadere regels dreigt het landschap in veel gebieden ingrijpend te veranderen.

Wiebren van Stralen
Wiebren van Stralen Land- en tuinbouw

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.