71
Fotocredits: BBB Kamerlid Caroline van der Plas, Tweede Kamer, Wikimedia

FlashLientje ontdekt een leugentje

Minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur zei dat ze met haar toenmalige collega Henk Staghouwer naar de Europese Commissie was geweest om daar met Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij te praten. Ze zouden het hebben over Natuurherstel. Ze ging met 3 collega's naar Brussel, maar uitgerekend niet met haar naaste collega van Landbouw. Van der Wal ging met de heren Jetten (EZK), De Jonge (BZK, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Harbers (I&W), de ministers die stikstofruimte nodig hebben van de boeren van Staghouwer (die inmiddels is vervangen door minister Adema). Ze spraken over te weinig stikstofruimte die de bouw van woningen en zelfs duurzame infrastructuur in de weg staat. En ze hadden het - zonder de gevreesde naam te noemen - over de angst voor nieuwe processen door MOB, van stikstofstrijder Johan Vollenbroek.

Sinkevičius zei dat Nederland nu eindelijk eens voort moest maken met de reductie van de veestapel. Maar zei ook dat de Commissie graag bereid was om samen na te denken over oplossingen om de boel vlot te trekken. Nederland zit immers muurvast.

Minister Van der Wal vertaalde de woorden van Commissaris Sinkevičius met 'eerst leveren', dat wil zeggen: nu eerst de stikstofdepositie verlagen. Maar dat zei de Commissaris niet. Die zei volgens de notulen van het gesprek die Caroline van der Plas van BBB las en in enkele tweets openbaar maakte dat eerst de emissies moeten worden verlaagd. Tussen die twee woorden zit een wereld van verschil. Depositie is wat van overal vandaan neerdaalt op bijvoorbeeld de Veluwe. Emissie is wat vanuit ons land onze natuur en die elders schaadt - het enige waar we verantwoordelijk voor kunnen zijn. De Commissaris zei zelfs dat de Europese natuurwetgeving ruimte laat voor flexibiliteit. Wel moet de veestapel kleiner. De 4 Nederlandse ministers zeiden dat hun ruimte gekocht zou moeten zijn met een reductie van 30% van de veestapel. Ze repten volgens het verslag met geen woord over de emissies van industrie, energie-opwekking en bouw die Vollenbroek eveneens en met juridisch succes aanpakt.

Twitter - Caroline van der Plas on Twitter, 26 dec 2022
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Ton Terlouw
Ton Terlouw Retired R&D manager plant care
 • #71
 • 2 jan '23
 • 16:05

Ok Dick en Pieter,
Dan heb ik mij verkeerd laten inlichten toen ik nog actief was in de mestwereld.
Dank voor de uiteenzetting.

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #70
 • 2 jan '23
 • 15:26

Ton, ik beweerde precies wat ik in #63 zei. Om financiële terminologie te vermijden: banken financieren op de inkomende geldstroom. Die moet opwegen tegen de kosten van de bedrijfsvoering. Ze financieren dus niet op de waarde van de weilanden, al bieden die een goudgerande zekerheid (= de lening komt altijd terug).

Fosfaatrechten - ingesteld door de overheid - zijn een oorzaak voor verdere efficiency die zich vertaalt in opschaling. Er kwam een leuke cent bij de waarde van melkveebedrijven voor wie wilde stoppen, dat is waar. Maar de waarde van de rechten is voor de blijvers niet de crux. De kosten van de aankoop van rechten voor uitbreiding wel. En die hollen het aandeel eigen vermogen in groeibedrijven uit. In beginsel is geen enkele bank daar blij mee omdat kredietklanten er minder kredietwaardig door worden, ook al kun je meer geld aan hen kwijt.

Ton Terlouw
Ton Terlouw Retired R&D manager plant care
 • #69
 • 2 jan '23
 • 14:10

# Pieter,

Er is niets suggestiefs aan mijn opmerkingen over de Rabo. Alleen de constatering dat het overgrote deel van de transacties gefinancierd is door de Rabo. Als dan de Rabo het conservatiefst is met het verstrekken van leningen, dan mag je er ook van uitgaan dat zij er beter aan verdiend hebben dan andere banken.

De enige reden waarom ik dit opwerp is dat Rabo zo expliciet verkondigd heeft dat ze niet geldelijk bij wil dragen aan het oplossen van de problemen van de stikstofcrisis.

Ik probeer het ingewikkelde probleem te snappen, zonder te vervallen in het vakjargon van de financiële wereld, want dat is een parallelle wereld, waarin ik niet veel vertrouwen of verstand van heb.

Pieter Greijdanus
Pieter Greijdanus Onderwijs / Land- en tuinbouw
 • #68
 • 2 jan '23
 • 13:34

#62 Om te cashen ben je de waarde van fosfaatrechten niet eens nodig. Een gemiddeld bedrijf heeft een waarde van tegen de 5 miljoen. 8 ton daarvan betreft fosfaatrechten waarvan ruwweg de helft van naar de belasting gaat.

Ja, het is en blijft leuk geld. Maar cashen wordt over het algemeen toch echt met de grond gedaan waarover bovendien de landbouwvrijstelling op van toepassing is.

Pieter Greijdanus
Pieter Greijdanus Onderwijs / Land- en tuinbouw
 • #67
 • 2 jan '23
 • 13:29

#61 WER gaat daarbij wel uit van een gemiddelde waarde van 786.000 euro; let wel een balans op basis van vervangingswaarde; in dit geval dus marktwaarde. https://agrimatie.nl/Binternet.aspx?ID=8&Bedrijfstype=4&SelectedJaren=2022@2021@2020@2019&GroteKlassen=Alle+bedrijven .

Daarentegen staan de toegekende fosfaatrechten op de fiscale balans voor een waarde van "0". Bij verkoop dient daar dus stevig over worden afgerekend.

En aanvullend wanneer de bank de solvabiliteit berekend zet men de waarde van fosfaatrechten op 0.#62 "Zonder die fosfaatrechten was de stoppende boer waarschijnlijk niet gestopt"; waarom deze veronderstelling?

De grond kon wel of niet mee gekocht worden."; wat bedoel je daar mee? Mocht dat ten aanzien van grondgebondenheid zijn dan is dat toch een beleidskeuze van de overheid?

Ja, fosfaatrechten zijn net als grond en heel veel andere activa zoals koeien en machines, CO rechten verhandelbaar. Tot voor kort kon je zelfs de GLB subsidies verhandelen door middel van betalingsrechten. Dat zijn nu eenmaal beleidskeuzes.

Jouw suggestieve opmerkingen ten aanzien van de Rabobank in relatie tot fosfaatrechten begrijp ik niet. De Rabo is in praktijk de bank die het meest terughoudend is om fosfaatrechten te financieren. Ze hanteren over het algemeen de kortste aflostermijn van 5 jaar ten opzichte van 8 jaar bij andere banken. Zou je de bijzondere constructies kunnen schetsen?

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.