5
Fotocredits: Vernieuwing, PublicDomainPictures

Flash PerspectiefKrant ontdekt nieuw stikstofslachtoffer

Het was onder geïnformeerde mensen al veel langer bekend, zegt Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA). De NRC leert Nederland niettemin een nieuw begrip naast het woord PAS-melders dat de Metro-lezer of Journaal-kijker nog niet kende: de Interimmer.

Dat zijn - volgens de krant - vele duizenden boeren die iets op hun erf moderniseerden en daar volgens een raadgever of de provincies destijds geen vergunning hoefden aan te vragen.

Omdat in de jurisprudentie van Nederlandse rechters inmiddels zelfs een minimale mogelijke verandering in stikstofemissie die volgens de rekenmodellen die de overheid hanteert in de buurt neerslaat een probleem werd, zijn deze interimmers vermoedelijk allemaal in overtreding.

Volgens de jurisprudentie dan.

Of het ook volgens de wet zo is, is een vraag waar moeilijk uit te komen valt omdat rechters de wet moeten interpreteren. Daar gebruiken ze 'usances' voor. Volgens de huidige usances zijn interimmers een groep overtreders die - denkt het RIVM op basis van die usances - veel meer uitstoten dan de groep van 2.500 boeren PAS-melders, zegt de NRC. De krant schrijft: Milieu- en gezondheidsinstituut RIVM schat dat de interimmers verantwoordelijk zijn voor veel meer stikstofneerslag dan de PAS-melders. Het hanteert daarbij wel een extreem brede marge. In het uiterste geval kan een vijfde van de neerslag op kwetsbare natuur afkomstig zijn van interimmers. Zoals Nico Gerrits op Foodlog al vaker liet zien is 'kwetsbare natuur' ook weer een kwestie van interpretatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) van de EU die eigenlijk niet klopt: Nederland noemt kwetsbaar wat er nauwelijks is, terwijl de VHR wil dat lidstaten van de EU natuur beschermen die er is en een goede kans op voortbestaan heeft als er niet nog meer van wordt weggevreten door wonen, werken en infrastructuur.

Boswijk wijst erop dat al dat geïnterpreteer ook bergen niet-boerenbedrijven betreft. Zou je het vertalen in burgeractiviteiten dan betekent het dat de aanschaf van een elektrische fiets reden is om iemand te straffen. Dat ding laad je immers nog altijd op met stroom die gemaakt wordt van fossiele energie en dat voor langere tijd. Burgers zijn echter vrijgesteld van vergunningen uit hoofde van de Natuurbeschermingswet en hebben dus nergens last van en daardoor weinig gevoel voor de (schijnbare?) onbenulligheid.

NRC - Behalve de 2.500 al bekende boeren stoten mogelijk duizenden andere agrarische bedrijven óók illegaal stikstof uit, 30 aug 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #5
 • 3 sep '23
 • 8:52

Na de presentatie van de kandidatenlijst BBB hoor ik Caroline in OP1 Caroline zeggen dat haar partij staat voor echte oplossingen voor echte problemen voor echte mensen. Zonder verdere onderbouwing of voorbeelden, waar de presentatoren helaas ook niet naar vroegen (ik neem aan volgens afspraak, want zo klunzig is Sven Kockelmann niet). Dat was een dompertje. Vervolgens de suggestie van Caroline dat de problemen die de natuur ondervindt vooral te wijten zijn aan andere oorzaken dan stikstof, maar ze erkent dat waar stikstofbelasting een noodzakelijk verbetering in de weg staat reductie ervan nodig is. Dat geeft hoop. Nu nog laten doordringen dat alle storende factoren gelijktijdig moeten worden aangepakt, dus niet volgtijdig. Reductie van stikstof heeft weinig zin als niet ook zaken als verdroging worden aangepakt. Anderzijds heeft aanpak van verdroging weinig zin als niet ook stikstof wordt aangepakt. Is in elk beheersplan-Natura2000 concreet uitgewerkt. Echte oplossing voor een echt probleem zogezegd. Zou Caroline toch eens moeten lezen. En Sven Kockelmann liefst ook.

Arend Van 't Oever
Arend Van 't Oever Biotechnologie
 • #4
 • 31 aug '23
 • 22:10

Piet Hoogland Ik zat naast hem die woensdag. Overheid heeft zelf niet de gevraagde gegevens welke natuur waar word toegevoegd, men beschikt alleen over kaartjes (GIS) en niet over de ruwe data.
Dat is mede het probleem, alsmede het met terugwerkende kracht toevoegen waarbij alles wat aanwezig is onder hoogste/zwaarste regiem wordt gegooid itt wat bv Nico Gerrits bepleit.
In die zaak (met terugwerkende kracht extra natuur toevoegen aan N2000) liet de overheid het over aan dhr Wosten (vereniging Leefmilieu) om verdediging te voeren.

Zo krijg je nooit vertrouwen en op bewegende doelen kun je niet sturen, noch op investeren.

Dat zien we vandaag ook weer stikstofnormen worden strenger. De reductieopgave is ineens weer met 75 mol omhoog gegaan door herziene KDW (terwijl de depositiekaarten +/-200mol per jaar kunnen varieren).
Daarbij komen we er ook meer achter dat de KDWbepaling ook foutjes bevatten. Dit naast het feit dat het meest expert judgement is (opschaling naar habitats elders)

Piet Hoogland
Piet Hoogland land- en tuinbouw
N van Rooij
N van Rooij Land- en tuinbouw
 • #2
 • 31 aug '23
 • 21:26

De Minister is niet bezig met uit de stikstoffuik te komen, maar ze blijft rapportjes bestellen zodat we steeds vaster in het stikstofmoeras komen.
Ik zou beginnen met Nederland leeg te vegen dan kunnen we nog niet aan die steeds absurdere KDW’s voldoen .
Het is langzamerhand zo lachwekkend dat je er eigenlijk maar geen aandacht aan moet besteden. Het buitenland ( behalve België die zich door Nederland hebben laten leiden) heeft dit probleem niet en Europa vraagt het niet.
Hopelijk krijgen we na de verkiezingen iets realistischer politiek.
Deze Minister gaat het niet oplossen.

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #1
 • 31 aug '23
 • 19:34

Bovenstaand berichtje was misschien een beetje balorig geschreven, maar vreselijk waar.

Vandaag keken we eens aan hoe het jongste rekenmodellenwerk dat voor LNV aanleiding is om de te zeggen dat de stikstofreductiedoelen misschien niet haalbaar zijn, cq. toch anders moeten worden gerealiseerd (maar met veel minder geld dan de €24,3 miljard laat staan de €58 miljard die de provincies willen, zei ze op de fiets met Tijs vd Brink) is gevallen. Alle media namen het nieuws over. FDF en LTO reageren boos.

Maar waar gaat het over? Het is gemodelleerde informatie op basis van classificatiebesluiten van natuur die stikstofgevoelig is. Daar krijg je lelijke getallen uit. En dat blijkt naarmate je er meer naar op zoek gaat.

De vragen zijn natuurlijk: welke natuur zijn de moeite waard om te beschermen in Nederland binnen de eisen die de EU ons stelt, hoe zijn we daar mee omgegaan en hoe kan het nog veel beter?

In Nederland hoor je die vragen niet, cq. denken we dat minder stikstof alles oplost.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.