91
Fotocredits: 'Demervallei', Tobias Ceulemans, Nieuwsdienst KU Leuven

FlashKoeien zijn het probleem niet

Een opmerkelijk tweegesprek tussen Mark Soetman en de Duits-Amerikaanse koeienacademicus Frank Mitloehner in een blad voor levensmiddelenverkopers. Volgens de laatste zijn koeien helemaal niet de klimaatgevaren waar we die dieren voor verslijten. Dat zit zo. Ze eten iets dat groeit door CO2 op te nemen en, ja, dat brengen zij weer in omloop van hun poep en pies. Maar ze voegen niets toe en zijn dus niet of nauwelijks schadelijker voor het klimaat dan geen koeien. Als het gras blijft staan, gaat het dood. En dan wordt het ook 'uitstoot'. Het echte probleem zit ergens anders: we maken te veel planten. Wie ze bemest met kunstmest (daar is veel aardgas en dus toegevoegde CO2-uitstoot voor nodig), maakt er steeds meer. En als je daar koeien van laat eten, dan voeg je extra CO2 aan de atmosfeer toe. Als je dat eenmaal snapt, dan snap je ook dat plantaardig eten geen garantie is voor een klimaatvriendelijker leven. Natuurlijk begrijpen we dat dit nieuws je een beetje verwart. Toch is het een biochemische waarheid als een koe. Wie minder koeien wil, moet beginnen minder plantjes te maken.

Distrifood - Koeiengassen leiden tot klimaatverandering. Of niet? - Distrifood, 17 feb 2021
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Herman Mertens
Herman Mertens Uitgewerkt, maar nog bij kennis.
 • #91
 • 10 mrt '21
 • 11:59

Je vraagt Dick naar mijn reactie op de tien punten van Henk Breman over koeien. Ik waardeer de inzichten van Breman zeer, nee, heb er zelfs bewondering voor. Omdat hij zich niet stoort aan de traditionele links-rechts paradigma's, maar altijd scherp en nuchter de complexiteit probeert te omvatten. Je zult hem nooit eensporige waarheden horen etaleren. Het absolute gelijk bestaat niet en elkaar met gemakkelijke deeloplossingen bestoken helpt in elk geval niet. Dat is misschien wel zijn belangrijkste les.

Maar de grote vraag is: redden we het dan wel met de nuance, de redelijkheid, met luisteren en met een serieuze dialoog?

Ik was benieuwd naar het lot van de open brief van Henk aan zijn partij GroenLinks: "Vergeet kringlooplandbouw, vervang maximale productie door optimale".

Het verkiezingsprogramma van GroenLInks er even op nageslagen: alle ballen op de natuurinclusieve landbouw en local for local (zonder verdere definiëring). Gouden bergen voor boeren die omschakelen. Veestapel halveren. Verplichte weidegang en vrije uitloop voor kippen. Megastallen zijn taboe. Niet alleen de nieuwe, maar ook bestaande. GroenLinks koopt voor enkele miljarden euro's dierrechten en stallen op. Citaat: "Er komt een einde aan de bio-industrie".
Export is foei (export van mest wordt zelfs helemaal verboden), meer marktmacht van boeren tegenover de supermarkten (aanpassing van mededingingsregels). In 2030 is 25% van de landbouw biologisch.
Citaat: "We geven actieve steun aan initiatieven die landbouw combineren met natuurbeheer, opwek van duurzame energie, kleinschalige recreatie, zorgvoorzieningen of nieuwe woonvormen. Daarnaast stimuleren we duurzame koplopers die werk maken van voedselbossen, voedselgemeenschappen en korte ketens rond steden en dorpen. We stimuleren de omslag naar de productie en consumptie van plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten."

En natuurlijk dit allemaal met de verzekering dat de consument betaalbaar, duurzaam, gezond en veilig voedsel krijgt voorgeschoteld.

Het Centraal Plan Bureau heeft gelukkig voor GroenLinks alleen de opkoop/uitkoop van veehouders en grote stallen meegerekend in de financële analyse.

Los van de financieel-economische en juridische haalbaarheid (ook in relatie tot de Eu) van deze voorstellen wil ik toch eerst aan Henk Breman vragen of hij zich herkent in de landbouwkundige idealen van dit verkiezingsprogramma. Brengt het een kennelijk voorgestane zelfvoorzienende voedselproductie dichterbij? Ziet hij iets terug van zijn optimaliseringsgedachte?

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #90
 • 9 mrt '21
 • 22:01

#88, Herman Mertens, dank, maar ik geef die dankbaarheid graag door aan al diegenen die hem schreven! Zij maakten de draad tot wat die is geworden. Ik ben heel benieuwd hoe je reageert op de agrobiologisch les - want dat is het - van Breman. Zou je ons dat willen laten weten?

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
Herman Mertens
Herman Mertens Uitgewerkt, maar nog bij kennis.
 • #88
 • 8 mrt '21
 • 11:56

Dank voor deze draad Dick en aan alle reageerders voor hun inbreng.
Mijn conclusie: het is de mens die de koe schuldig maakt, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Er zijn geen gemakkelijke waarheden en al helemaal geen gemakkelijke oplossingen.

Interessante denkrichtingen over het verminderen van de schadelijkheid.
Het zal de veggie goegemeente allemaal worst wezen. Daar blijft de Thieme-slogan leidend: je kunt beter in een Hummer rijden dan vlees eten.

Deze draad, hoe interessant ook, lijkt dan ook een dispuut in de marge. Misschien, heel misschien bieden de geëtaleerde inzichten een piepklein openingetje voor het positivisme van Jan Peter, maar ik heb er een hard hoofd in. Ook hier was de verlammende richtingenstrijd alweer aanwezig. Ik mis concluderende scherpte, hoe zeer Dick ook zijn best deed. Waar zijn we het over eens? Wat staat ons te doen? Welke concrete stappen zijn nodig en haalbaar?

En overigens blijf ik me erover verbazen, dat we valse wimpers, gekleure schenksiroop, voetmaskers en jetski's heel gewoon vinden en intussen onze veehouders als halve milieucriminelen wegzetten, terwijl zij nota bene bijdragen aan een eerste levensbehoefte.

De land- en tuinbouw heeft geen oplossingen voor de ecologische decompensatie van onze planeet zolang voedsel een mondiaal vrijhandelsobject is, waar prijsconcurrentie, omzetmaximilisatie, schaalvergroting en kostenreductie de dominante factoren zijn. In die context zoekt voedsel domweg de laagste prijs op met alle ecologische gevolgen vandien.

We moeten de oplossingen vooral buiten de agrarische sector zoeken. Wat we m.i. dringend nodig hebben is een vreedzame transitie naar een wezenlijke versobering van onze leefwijze.

Helaas zie ik ook dat niet gebeuren. Vattenfall belooft ons een fossielvrije samenleving binnen één generatie, VW heeft een duurzame auto geschapen en Becel houdt ons voor dat plantjes alleen zon en water nodig hebben. Zo is de duurzaamheidsmythe een nieuw, milieuschadelijk verdienmodel geworden, omgeven door slimme marketing die ons wijsmaakt dat we gewoon kunnen blijven brassen.

In die denkwereld is een Hummer nog niet zo'n slecht idee. Zeker niet als er nog een elektrische komt, natuurlijk (nog zo'n groene fopspeen).

Boy Griffioen
Boy Griffioen land- en tuinbouw
 • #87
 • 22 feb '21
 • 22:32

Ben ik op zich ook wel voor, met 1/3 van mijn land water omhoog tot maaiveld en zo snel mogelijk op laten groeien. En dan rouleren. Denk dat een 1 op 3 voldoende zou moeten zijn om op niveau te blijven. 1x 1/3 afwaarderen en investeren in het watersysteem. En een klein beetje beheerskosten. Wel meer ruimte nodig. En dan op die overige 2/3e koeien :-). Op gras en reststromen.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.