2
Fotocredits: 'Doodlopende natuur', Bert Kaufman

FlashKabinet verlaagt met huidig beleid stikstofemissies onvoldoende

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen is de afgelopen decennia flink gedaald en de daling zet de komende jaren waarschijnlijk door. Daarmee zijn de Europese emissiedoelen voor de luchtverontreinigende stoffen in 2030 binnen bereik. Maar om het stikstofdoel van het kabinet (74 % van het stikstofgevoelige Natura2000-areaal onder kritische depositiewaarde in 2030) te halen zijn wél forse extra inspanningen nodig om de ammoniakemissie voldoende te reduceren. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de raming Ontwikkelingen in Nationale Emissies van Luchtverontreinigende Stoffen.

Op de boerennieuwssite Nieuwe Oogst is een interview te lezen met de Limburgse gedeputeerden Lia Roefs en Geert Gabriëls die aangeven niet te weten hoe ze een kloppend reductiebeleid moeten vormgeven omdat het nationale beleid te onduidelijk is.

PBL - PBL raming 2030: doelen luchtverontreiniging op schema, kabinetsdoel ammoniak nog buiten bereik, 28 feb 2023
  • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
René de jong
René de jong Melkveehouderij & Makelaardij
  • #2
  • 28 feb '23
  • 18:25

De eerste aanzet is door Stichting Stikstof Claim vandaag gezet voor een zeer vlotte daling.

Verslag zitting;
https://www.stikstofclaim.nl/updates/verslag-rechtszitting-stikstofclaim-tegen-de-staat-over-gebruik-aerius

De fictieve depositie kan namelijk zeer eenvoudig uit de fictieve optelsom zodat ook de fictieve schade zal verdwijnen en er dus ook geen fictieve 'oplossingen' voor fictieve waarden nodig zijn.

Aerius / OPS kan niks en met een model wat niks kan is geen beleid te maken.

We hebben niks beters is het meest verkondigde antwoord wat LNV via de ministers naar buiten brengt. We willen niks beters is het juiste antwoord.

N van Rooij
N van Rooij Land- en tuinbouw
  • #1
  • 28 feb '23
  • 12:48

Zo zie je maar dat ons stikstofbeleid helemaal niet in lijn is met Europa. Het Europese plafond voor Nederland voor NH3 in 2030 bedraagt 121 Kton.
Het kabinet wil naar 63 Kton in 2030 om 74% onder de KDW te krijgen. Dus het stikstofdoel is helemaal niet vereist door Europa.
Europa eist alleen een verslechteringsverbod voor de staat van de natuur .

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.