22
Fotocredits: 'Water is Life', AdaMacey

FlashFranse agro-industrie ‘pikt water in’

Dat vinden Franse activisten die tegen de aanleg van een waterbassin bij de West-Franse plaats Sainte-Soline in het departement Deux-Sèvres, tussen La Rochelle en Poitiers zijn. Aan het protest deden gisteren enkele duizenden demonstranten mee. Er waren zo'n 3.000 agenten ingezet om hen in toom te houden.

De bassins worden in de winter gevuld met grondwater, zodat boeren er bij droogte in de zomer uit kunnen putten.

De demonstranten zijn van mening dat de belangen van burgers en de natuur ondergeschikt zijn gemaakt aan het belang van de boeren, die het schaarse water nodig hebben om hun (export)gewassen te beregenen. De betogers vinden dat de agro-industrie water 'inpikt'.

Nederland exporteert circa 70-95% van zijn agrarische producten, waarvan een belangrijk deel als grondstof. Het laatste doet Frankrijk nauwelijks. Toch zijn de gevoelens dezelfde als onder kritische Nederlanders: vervuil of verpest je land niet voor mensen elders in Europa. De betogers, veelal milieuactivisten, vinden dat met de aanleg van het bassin voor de landbouw voorbij wordt gegaan aan de belangen van de natuur en eigen burgers.

Bij de confrontaties raakten 23 politieagenten en 6 betogers gewond.

Le Monde - Manifestations en direct : de nombreux blessés à Sainte-Soline, Elisabeth Borne dénonce un « déferlement de violence intolérable », 26 mrt 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
ellen-maureen colpa
ellen-maureen colpa melkveehouder in Frankrijk, was ooit adviseur duurzaam bouwen
 • #22
 • 30 mrt '23
 • 23:47

Frank:
Ten aanzien van de veronderstelde mega invloed van de agro-industrie op de regering: ik heb daar geen aanwijzingen voor en vermoed dat de invloed niet veel groter is dan andere lobbygroepen, ngo's en vakbonden.
Wanneer ik mij voor zou doen als onafhankelijk expert zou ik daar zonder verdere onderbouwing geen uitlatingen over doen. Klinkt een beetje complotterig en is niet nodig wanneer je echt ergens deskundig over bent. Volgens mij is het de taak van een deskundige een en ander duidelijk uit te leggen en aan te geven waar je expertise ophoudt. Niet meer en niet minder. Mensen zijn niet dom, kunnen heel goed zelf nadenken en een oordeel vormen, mits ze goed worden geïnformeerd.

ellen-maureen colpa
ellen-maureen colpa melkveehouder in Frankrijk, was ooit adviseur duurzaam bouwen
 • #21
 • 30 mrt '23
 • 18:59

Frank en Joep:
Van jullie kant lees ik vooral over de onzekerheid van de reservebekkens in de toekomst. De toekomst is inderdaad onzeker. Is het dan het beste om maar te blijven irrigeren zoals nu? Honderden boeren* met een eigen put ipv reservebekkens en in de zomer òf een te lage grondwaterstand òf verpieterde gewassen (bij irrigatieverbod?).
Of niet irrigeren? Erop vertrouwen dat het buitenland wel bijspringt (niet alle gewassen zijn voor export)? Noord Afrikaanse landen (waar deel van het het geteelde graan naar wordt geëxporteerd) afhankelijk maken van Russische graanimport?
Biologisch? Hoe overtuig je de consument? Zoals ik al heb aangegeven, boeren willen wel maar vraag blijft achter bij het aanbod.
Minder veeteelt ? Hoeveel minder (rundveestapel is al met 10% afgenomen, terwijl er nog steeds rundvlees wordt geïmporteerd).
Welk landbouw- en irrigatiesysteem is voor jullie wel acceptabel?
Elk systeem heeft nadelen. Welk nadeel/risico is voor jullie acceptabel?

*die 4.990 boeren geldt voor héél het departement de Deux Sèvres.
Het irrigatiegebied betreft een lager aantal (circa 50% van het irrigatiegebied neemt deel aan de reservebekkens, circa 450 boeren).

Frank Eric van der Meer
Frank Eric van der Meer tuinman met biodiversiteit
 • #20
 • 30 mrt '23
 • 17:34

#18 ellen, " Tijdens een interview met France Inter wist ze te vertellen dat ‘Het probleem is dat onze regeringen over de hele wereld niet langer de macht hebben: het zijn de wereldwijde agrochemische lobby's die de macht hebben’. Tot zover haar bias."
Is dat dan niet zo, je weerlegt het nl niet. In Frankrijk zou het ook zo kunnen gaan: heeft Macron de macht, of de belangen van de agro-industrie, hebben die de macht?
Ten tweede: wie je moet vertrouwen? Ik denk dat het allemaal gegoede mensen zijn, die het beste voorhebben, maar.....zou jij de slager vertrouwen, die zijn eigen vlees keurt?
Ten derde. Guillou stipt het probleem aan van de 'emprise': geldelijke belangen----> we zitten eraan vast en moeten doorgaan. Het staat er bij #17 zo: "om het "rebound effect" te vermijden, het feit dat de toegang tot een hulpbron het verbruik ervan vertienvoudigt."
Voorbeeldfunctie: straks zien we overal die bekkens, en hebben bijvoorbeeld de burgers met hun tuintjes het nakijken. Die krijgen met restricties te maken, de agro heeft door een uitgekiend en gebalanseerd beleid zich de toegang verschaft. Iets met rechten, het nakijken hebben, en wateroorlog.
Haziza en Californië. Ik vond het de laatste jaren bij ons in het ZW op Andalusië lijken, en wellicht zijn we niet ver weg van californische toestanden. Het afgelopen jaar rook ik de brandlucht van Les Landes. Misschien dat ze daarom met Californië en Australië komt. Trouwens, Californië heeft nu te maken met de ene na de andere 'rivière atmosferique', oftewel de 'pineapple-express', met wateroverlast. Hadden wij er maar ééntje van.
Dat met het reguleren van die grondwaterstanden dmv die bekkens; klinkt goed. Wat zou er gebeurd zijn als dat winterwater niet was opgepompt? Het zijn dan ook wel heel grote bekkens. Wordt de natuur dan niet aangetast, of is ie er niet meer (je hebt natuur die in de winter en het voorjaar nat is, kan ik mij zo voorstellen; als je dan water onttrekt heb je die situatie niet meer).
Waterbesparing. Ja, sinds 2003 kan je wijzer zijn geworden, dus..? Meer gebruiken?
Ik moest Dick nog uitleggen wat die agro-industrie nu eigenlijk is: een geheel van belangen, die beslissingen een bepaalde kant op sturen, niet bepaald democratisch? Heb je ook in andere sectoren.
Tenslotte: ik vind het ook merkwaardig dat er bij die demonstraties raddraaiers, 'casseurs' rond lopen; die heb je ook bij andere demo's. Die verpesten veel demonstraties in Frankrijk.

Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
 • #19
 • 30 mrt '23
 • 16:31

Als de droogte een tijdelijk voorbijgaand fenomeen is, ben ik geen tegenstander, maar de signalen in de media betwijfelen dat. Wie ik moet geloven? dat wordt over 10-20 jaar pas duidelijk.

Nog een kleine aanvulling van CNEWS:
- Het water dat maandenlang in deze megabassins stagneert, gaat achteruit. Erger nog, de verliezen door verdamping in dit soort structuren worden geschat op 20 tot 60%, volgens Christian Amblard, honorair onderzoeksdirecteur bij het CNRS en specialist in water en hydrobiologische systemen.
- Er zijn meer dan 4.990 landbouwbedrijven in het hele departement Deux-Sèvres. Slechts 5% hiervan kan van deze megabekkens profiteren.
- Op donderdag 13 oktober verklaarde het Bureau de recherches géologiques et minières (geologisch en mijnbouwkundig onderzoeksbureau) dat de enige oplossing voor het behoud van de toestand van het waterpeil een beperking van de onttrekkingen is.

Dit verlies aan kwantiteit gaat gepaard met een verlies aan kwaliteit, aangezien in deze reservoirs stilstaand water opwarmt en zo eutrofiëring in de hand werkt met het verschijnen van bacteriën en algen. Volgens cijfers van het ministerie van Ecologische Transitie zal 41% van de wetlands in Frankrijk tussen 2010 en 2020 worden aangetast.

ellen-maureen colpa
ellen-maureen colpa melkveehouder in Frankrijk, was ooit adviseur duurzaam bouwen
 • #18
 • 30 mrt '23
 • 14:56

Wat extra informatie om de expertise en ook de bias van hydrologe Emma Haziza te verduidelijken:
• Ze is expert op het gebied van overstromingscrisisbeheer in bebouwde gebieden (eigenaar van een adviesburo, geen onderzoeker bij een wetenschappelijk instituut). Niet speciaal betrokken bij de hydrologische studies in West Frankrijk. Heeft het meestal over algemene (wereldwijde) effecten van droogte.
• Tijdens een interview met France Inter wist ze te vertellen dat ‘Het probleem is dat onze regeringen over de hele wereld niet langer de macht hebben: het zijn de wereldwijde agrochemische lobby's die de macht hebben’. Tot zover haar bias.

Voor wat betreft haar interview met Ouest France:
• Ze haalt Californië aan als voorbeeld waarbij BigAgro al het water naar zich toetrekt. Is Frankrijk te vergelijken met de situatie in Californië? Waarom gaat ze niet in op de specifieke situatie? Waarom wordt bijvoorbeeld de situatie met irrigatiebekkens in de Vendée niet aangehaald? Deze bekkens liggen in het gebied rondom Marais de Poitevin, de geplande bekkens in Deux Sèvres (oa Sainte Soline) iets meer landinwaarts, en worden nu een aantal jaren gebruikt.
• In Californië liggen de aquifiers op 500 m diepte. Rondom Marais de Poitevin worden de grondwaterlagen superficiel (oppervlakkig) genoemd. Dit betekent dat ze in de zomer snel in niveau omlaag gaan maar zodra het regent het niveau stijgt. Het duurt dus niet 'heel lang' voordat een druppel de grondwaterlaag bereikt.
• Het grondwaterstand zou omlaag gaan door oppompen van grondwater: bedoeling van de reserve bekkens is juist lage grondwaterstanden in de zomer te voorkomen. Reservebekkens worden bij hoge grondwaterstand in de winter worden volgepompt. In de zomer wordt gebruikt gemaakt van de reservebekkens zodat in de zomer de grondwaterstand hoog blijft. Ervaring in de Vendée is dat het grondwaterpeil in de zomer de laatste jaren hoger is dan voor het gebruik van de reservebekkens (zie ook onderstaande link). Dit is ook het principe in Deux Sèvres.
• Ze beweert dat kleine boeren worden benadeeld met de reservebekkens: De vraag hierbij is wat keine boeren zijn? In de Vendée is er sprake van het solidariteitsprincipe. Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand in de zomer mag er worden geirrigeerd. Boeren die meedoen aan het reservebekkenproject pompen dan water uit de bekkens voor irrigatie (dus onttrekken niets van het grondwater op dat moment). Boeren die niet zijn aangesloten op de bekkens mogen in de zomer nog steeds grondwater oppompen. Voor iedereen gelden dezelfde irrigatierestricties bepaald door het grondwaterpeil. Groot, klein, bio of gangbaar. Deux Sevres hanteert een vergelijkbaar principe (maar weer niet helemaal hetzelfde).
• Er wordt gedaan alsog er nog steeds roekeloos met water wordt geirrigeerd, dat landbouwmethodes niet zijn aangepast: in 2003 werd in het irrigatiegebied van de Vendée 15,2 Mm3 water geirrigeerd. In 2017 was dat 6,3 Mm3. Dit komt door strenger beheer van het grondwaterpeil (niet door BigAgro maar door de overheid), boeren krijgen subsidies om rondom het moeras gebied natte graslanden te beheren, de keuze voor andere gewassen, gebruik van tussenculturen en betere monitoring van de benodigdheid van water voor de gewassen. Ook in het irrigatiegebied van de Deux Sèvres ligt het irrigatievolume een stuk lager dan 20 jaar geleden (gehalveerd).

Voor wie geïnteresseerd is in het verhaal van een kippenhoudster met akkerbouw (bio en gangbaar, BigAgro natuurlijk, dat wel ;-)) in het irrigatiegebied van de Vendée. In bijgaande link haar ervaringen met en uitleg over de reservebekkens:
La réserve de substitution : kesako
Op het einde is het de moeite waard ook de antwoorden op vragen die gesteld worden te lezen.

Voor waterstanden (van reserve bekkens (blauwe vierkantjes), grondwaterstanden (rode ruitjes), rivierstanden, etc)in het gebied rondom Marais de Poitevin zie:
waterstanden
De grondwaterstanden (piezometre) worden bijgehouden vanaf de jaren ‘90 vorige eeuw.

In welk verhaal hebben jullie meer vertrouwen? De ervaring en uitleg van iemand die direct is betrokken bij reservebekkens in de Vendée, departement naast Deux Sèvres en de gegevens van de waterstanden in Marais de Poitevin of een hydrologe die in algemeenheden spreekt en over toestanden in Californië en Australië?
Ik zou op basis van de laatste in ieder geval niet gaan demonstreren met molotovcocktails en zwaar vuurwerk in mijn rugzakje.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.