12
Fotocredits: 'Reduce Reuse Recycle', Steve Snodgrass

FlashCirculaire economie misschien onlogisch voor Nederland

Nederland zet in op de circulaire economie. Dat betekent dat ons land grondstoffen die in gebruik zijn steeds weer opnieuw wil gebruiken om er producten van te maken. Om de grondstofafhankelijkheid en de milieu-impact van de Nederlandse economie te verminderen heeft het kabinet als doel gesteld dat de economie in 2050 volledig circulair is.

Dertien procent van de grondstoffen die in 2020 in de Nederlandse economie werden gebruikt bestond uit hergebruikte materialen. Ondanks beleid en stimuleringsmaatregelen, is dit percentage vrijwel gelijk aan de recylingscore van acht jaar geleden.

Kennelijk wil het nog niet zo lukken met de circulaire ambities van de Nederlandse politieke economie in de praktijk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over grondstoffengebruik, die een onderdeel vormen van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), een samenwerkingsverband van het PBL, CBS, CPB, CML, RIVM, RVO, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht.

Het CBS concludeert dat het aandeel geïmporteerde grondstoffen dat door Nederlandse bedrijven wordt verwerkt, groeide in de periode 2014-2020. Voor de directe materiaalinzet nam dit aandeel toe van 67% in 2014 tot 73% in 2020. Met name de afhankelijkheid van fossiele energiedragers uit het buitenland is gestegen, vooral van aardgas. Dit is het gevolg van de verminderde aardgaswinning in Groningen.

De conclusies zouden geen verwondering mogen wekken. Nederland importeert grondstoffen, verwerkt ze en voert ze weer uit. Circulariteit zou bijvoorbeeld betekenen dat we de mest die mensen produceren door het eten van Nederlandse paprika's in Parijs weer ophalen om er hier tomaten of bloemkool van te maken. Of dat we het staal van een schip dat in IJmuiden is gemaakt weer terughalen van een scrap yard elders in de wereld om er met geïmporteerde energie weer nieuw staal van te maken.

Circulariteit en Nederland staan op gespannen voet omdat we een exporterende economie zijn die nou juist niet vanuit circulariteit is ontworpen. Circulariteit in strikte zin zou de Nederlandse maakindustrie tot een schim van zichzelf reduceren. Denkbaar is wel een samenwerkingsmodel voor de commerciële economie waarin Nederlandse bedrijven een wereldwijd netwerken creëren waarin grondstoffen worden hergebruikt, maar niet op Nederlands grondgebied.

CBS - Pagina niet gevonden, 26 jan 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Ed Buijs
Ed Buijs planologie
 • #12
 • 31 jan '23
 • 8:17

#11 Nee, de gebakken peren zijn vast onderdeel van onze keuken. Die vaststelling is niet interessant. De vraag is: hoe gaan we om met de gebakken peren. De schrijvers van het stuk benadrukken de aard van de Nederlandse economie zodanig dat circulairiteit een feestje wordt voor andere gebieden in de wereld. Ik denk dan we moeten en kunnen meedoen met het feestje, maar wel vanuit een eigen positie. Nederland is meer dan transportland.

Jan Peter van Doorn
Jan Peter van Doorn Marketing en reclame
 • #11
 • 30 jan '23
 • 10:15

"Balans is in mijn betoog een nutteloos woord. "

Dat is een interessant zinnetje, Ed. Het is dus niet zo dat we met de gebakken peren zitten omdat we het evenwicht hebben verstoord en niet weten hoe het te herstellen. Of dat willen.

Ed Buijs
Ed Buijs planologie
 • #10
 • 30 jan '23
 • 8:41

# 6 en 7

Balans is een glad woord, maar ik bedoel dat ook in rijkere systemen er zuinig wordt omgegaan met met waardevolle stromen. Dat kun je vertalen naar de maatschappij. In een ecosysteem is er altijd wel iets van balans, ook in gedegradeerde stadia. Het gaat me om de processen achter verdeelde rijkdom en veerkracht in samenhang met complexiteit. Balans is in mijn betoog een nutteloos woord.

# 8 Niemand beweert dat circulairiteit op kleine schaal absoluut moet zijn. Upcylcing en hergebruik is desondanks wel een goed idee. Voor een stof als fosfaat zal het zelfs een existentiele noodzaak worden. Ik ben benieuwd naar jou toekomstmodel.

Jan Peter van Doorn
Jan Peter van Doorn Marketing en reclame
 • #9
 • 28 jan '23
 • 16:13

Wat er in de zinnen van #7 staat Wouter is: hoe armer hoe meer hergebruik en langer gebruik. Zo min mogelijk verbruiken derhalve. En dat kan je als een vorm van circulariteit beschouwen.

Daar war we rijk zijn is dat maar moeilijk te realiseren. Er is ruim genoeg geld om weg te gooien.

Wouter de Heij
Wouter de Heij R&D en Innovatie in Voedseltechnologie
 • #8
 • 28 jan '23
 • 10:55

Ik zeg beide zinnen uit #7 niet na. Ik betwijfel of deze kloppen.

Nomadische stammen of die paar indianen die leven in de regenwouden zijn misschien nog 'circulair'. Maar dan houdt het snel op. Arm of niet arm. Circulariteit is een 'k#t' woord. Het gaat om hoeveel verliezen per kg eten (of kcal eten).

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.