Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog
8
Fotocredits: 'Frituurolie', pxhere.com

FlashCirculair en circulair als hip idee

Emmens is boer. Die fop je niet.

Turning fries into miles_NL, 28 jun 2020
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Roland Nijs
Roland Nijs Drogredeneringen Opruimingsdienst (DOD)
 • #1
 • 30 jun '20
 • 3:14

Voor mij heeft het HAVI project in essentie het karakter van gefundenes fressen. Een mooie kans om kleinschalig op een kosten- en milieueffectieve wijze fossiele brandstof plaats te laten maken voor biobrandstof. De grondstof daarvoor is afgewerkte frituurolie die je met geen mogelijkheid een zinnige plaats kunt geven in een smal gedefinieerde vorm van circulair denken zoals het terugbrengen naar "de" akker. Welke akker? De frituurolie bestaat uit een mengsel van "not identity preserved" oliën zoals koolzaadolie, sojaolie en maïsolie van allerlei verschillende akkers wereldwijd! Afgezien daarvan zou je de afgewerkte frituurolie eerst ook nog eens naar oliesoort moeten zien te splitsen, wat onmogelijk is, om de juiste akker ergens in de wereld terug te vinden en de betreffende akkerbouwer, en niet een ander, zijn olie in de maag te splitsen. En dan nog, wat zou die er dan op zijn akker mee aan moeten? Omploegen niet. Ter plekke dan omvormen (verbranden dus) tot CO2 en die dan "identity preserved" in vaten opslaan als voedingsstof voor zijn nieuwe aanplant? En dat terwijl de akkerbouwer in de atmosfeer al in overvloed de beschikking heeft over vrije "not identity preserved" CO2? Ik zie dat niet gebeuren, laat HAVI nou maar.

Frank Eric van der Meer
Frank Eric van der Meer Land- en tuinbouw
 • #2
 • 30 jun '20
 • 7:11

#1 Roland, nee, die akker, om daar je terug gewonnen mineraal op terug te dumpen, vind je niet terug. Gaat, mocht het wel kunnen (ik kan me een soort kringloopwijzer voor frituur wel voorstellen), ook energie in zitten. Het mineraal kan op de akker ook nog eens uitspoelen.
"Landbouw = extractie", een soort mijnbouw met tussenkomst van groen, waar het gebruik van fossiel mee verweven is (althans, in 'het westen').
Trouwens, 'kleinschalig' vrachtwagens laten rijden op frituurvet? Volgens mij rammelt daar iets. Dat je het spul moet kunnen hergebruiken: eens.

Roland Nijs
Roland Nijs Drogredeneringen Opruimingsdienst (DOD)
 • #3
 • 30 jun '20
 • 10:10

Frank Eric,
Met kleinschaligheid doel ik op de kleine beschikbare hoeveelheden frituurvet in vergelijk met het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor het gevoel ware het circulairder en groener geweest als bijvoorbeeld het landbouwschap het frituurvet als bron van biobrandstof had geadopteerd voor de trekkers van zijn kleinverbruikende achterban/akkerbouwers. CO2 die terug wordt gerecycled naar degene die eerder de CO2 aan de atmosfeer onttrok en die als grondstof gebruikte voor zijn landbouwproductie. Circulairder kan het niet! De distributiekosten naar de akkerbouwers wegen in dat model dan wel een stuk zwaarder dan bij HAVI die met zijn vrachtwagens een centraal tankende grootverbruiker is. De keuze tussen schone circulaire schijn en effectiviteit valt daarmee in het (milieu)voordeel van HAVI. Enkel als HAVI Logistics geld moet toeleggen op zijn frituurproject of als het onevenredig zwaar wordt gesubsidieerd mag je wat mij betreft spreken over greenwashing.
PS. Volgens berekeningen in FL "Vliegen op biomassa" van H.J. Kaput waar Dick Veerman mij op wees zou 50% van het Nederlandse landbouwareaal benodigd zijn om rekenend met een energiedichtheid (Power Density) van 0,5Watt/m2 Schiphol energetisch van de benodigde bio brandstof te voorzien. Rekenend met een niet irreele energiedichtheid (Power Density) van 0,05Watt/m2 op basis van "Crop residues" (http://energyskeptic.com/2018/power-density-of-biomass-wind-solar-requires-too-much-land-to-replace-fossil-fuels/) heb je zelfs 5 keer het Nederlandse landbouwareaal nodig.

Floor Uitterhoeve - McDonald's
Floor Uitterhoeve - McDonald's Levensmiddelenhandel
 • #4
 • 30 jun '20
 • 16:59

Dank voor de reflecties! Het recyclen van frituurolie tot brandstof is inderdaad zeker niet nieuw, ook niet voor McDonald's. Wat wel nieuw is, is dat we het nu zelf weer terugkopen, en daarmee onze vraag naar fossiele brandstoffen en uitstoot van luchtvervuilende stoffen verminderen.

We zien het verbeteren van circulariteit als een continu verbeterproces, waarbij we vanuit McDonald's met name een rol voor onszelf zien in het creeeren van meer vraag naar secundaire materialen door deze zelf of via leveranciers af te nemen. Of dit nu verpakkingen, bouwmaterialen, veevoer of energiebronnen betreft. Daar is de samenwerking met Neste en HAVI ook een van de voorbeelden van.

Mbt nog hogere verwaarding van deze reststroom: graag! Aangezien frituurolie valt onder keukenafval, zijn de mogelijkheden voor hergebruik van nutrienten en mineralen echter wettelijk beperkt, nog los van de praktische complexiteit zoals hieronder aangeduid. Voor kansen en ideeen op dit gebied staan we ten zeerste open. Zo doen we momenteel proeven met aparte inzameling van fritesverspil uit onze keukens, om te onderzoeken wat er nodig is deze hoogwaardiger te kunnen en vooral mogen inzetten dan via bio-vergisting. Dat is helaas nog niet vanzelfsprekend!

Roland Nijs
Roland Nijs Drogredeneringen Opruimingsdienst (DOD)
 • #5
 • 30 jun '20
 • 17:43

#4 Floor, goed bezig. McDonald's produceert veel warmte via de koeling en de keukenapparatuur in zijn restaurants. Doet het bedrijf aan warmteterugwinning en -opslag? Op welke wijze? En aan welke normale (pre-corona) aantallen moet ik bij benadering denken voor het upgraden van de afgewerkte frituurolie van McDonald's tot biodiesel in de zin van liters of kg per jaar voor heel Nederland? Vergis ik me heel erg als dat een cijfer met 6 nullen is?

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.