4
Fotocredits: Sloot, weiland, landschap, Fréderique Pruim voor FL media

Flash PerspectiefBurgers meten slechte waterkwaliteit in Nederland

In bijna 80% van de kleine wateren in Nederland is de waterkwaliteit matig of slecht. Dat weten we dankzij onderzoek door burgers dat is opgezet door Natuurorganisatie Natuur & Milieu. Het heet ‘Vang de watermonsters’.

Sloten, vennen, kanalen en plassen scoren slecht als ze bijvoorbeeld te weinig planten of waterdiertjes, of teveel meststoffen bevatten. Ook troebele wateren scoren slecht. Dit jaar gingen er 772 vrijwilligers op pad. Zij bemonsterden meer dan 3.200 wateren in heel Nederland, het grootste aantal metingen sinds het burgeronderzoek begon.

Natuur & Milieu, samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de Hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard, ASN Bank en de Nederlandse Waterschapsbank organisator van het onderzoek, vindt het ronduit alarmerend. Samen vragen de organisatoren met klem aandacht voor wat zij zien als oplossing: een gezamenlijke aanpak van de bronnen van vervuiling onder de regie van de Rijksoverheid.

Volgens Rob van Tilburg van Natuur & Milieu moeten we de wateren weer schoon en gezond krijgen om de doelen voor de Kader Richtlijn Water van 2027 te halen. Van Tilburg noemt als mogelijke acties het aanscherpen van de vergunningen voor chemische lozingen van bedrijven en een norm voor het maximaal aantal dieren per hectare landbouwgrond.

De metingen betrekken het publiek bij de toestand van onze leefomgeving. De nodige natuurtellingen worden gedaan burgers die er liefhebberij inzien. Ook het grote insectenonderzoek waarmee de Radboud Universiteit bekend werd is volledig gebaseerd op het veldwerk van amateurs.

De officiële metingen voor de overheid worden verricht door het Centrum voor Milieubiologie in Leiden (CML). In 2017 zette CML de waarde van de verschillende waarnemingen en de manier waarop ze elkaar kunnen verrijken op een rij.

Natuur & Milieu - Waterkwaliteit in Nederlandse kleine wateren is nog steeds onder de maat | Natuur & Milieu, 6 nov 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
willem van aaken
willem van aaken Land- en tuinbouw
 • #4
 • 9 nov '23
 • 6:33

En het is de beleidsmakers misschien nog niet helemaal duidelijk dat die dikke laag slootveegsel uit de waterschapssloten die daar mooi ligt te composteren wel 20 cm dik kan zijn. En daar groeit het jaar erop natuurlijk de hele slootkant ook weer goed van plus beetje lek uit de landbouw en zo cumuleert die laag voeding rijke compost best wel. Dus niet bij ons af komen als je daar in te hoge nitraatgehaltes meet in het water. Dus ik zou eens beginnen met afvoeren maaisel aub.

Jordi Kolenbrander
Jordi Kolenbrander Land- en tuinbouw
 • #3
 • 7 nov '23
 • 21:08

''Helaas is bij een klein groepje Nederlanders alleen de boer een plaag die opgeruimd moet worden.''Daar klopt, zo heeft het waterschap een maandgeleden langs de sloten gemaaid, maar het gras ligt er nog steeds, terwijl boeren aan die idiote bufferstroken moeten houden.

Verder wordt de waterkwaliteit ook niet bevorderd door het medicijn en hormoongebruik door mensen, maar daar hoor je niemand over.

Fernand de Willigen
Fernand de Willigen Land- en tuinbouw
 • #2
 • 7 nov '23
 • 10:04

Overigens is het zo dat de KRW van toepassing is op de zgn. 'waterlichamen' en niet op de 'overige wateren'. Onder die laatste vallen bijvoorbeeld alle sloten in de polders (van belang in het veenweidegebied).

Edwin Heijdra
Edwin Heijdra Agrarisch and More.
 • #1
 • 7 nov '23
 • 9:54

Wat de landbouw betreft, ook als we niet oogsten en bemesten zal er uitspoeling plaatsvinden door rottende vegetatie.
Dat is goed meetbaar in natuurgebieden.
Helaas voor onze natuur hebben we sinds een aantal jaren te maken met een indringer in onze wateren.
Een indringer die door zijn massale aanwezigheid practisch geen leven in sloten en plassen over laat. Dus ook geen waterzuiverende waterplanten.
Ook ons als veehouders valt de afwezigheid van waterplanten op en zien we eigenlijk alleen nog maar riet en een enkele waterlelie. Wel zien we tijdens het opschonen in het najaar in iedere bak "slootvuil" een aantal kreeften.
Honderden per dag dus.
Helaas is bij een klein groepje Nederlanders alleen de boer een plaag die opgeruimd moet worden.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.