32
Fotocredits: 'Rinder auf Spaltenboden', Christian Heindel, via Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Flash VoedselketenBoeren overtreden stikstofnorm door nieuw rapport WUR

De hoop van boeren was gevestigd op technologie: met de juiste innovatieve technieken in hun stallen zouden ze uit de stikstofcrisis kunnen komen. Nu blijkt uit een nog niet gepubliceerde conceptversie van een onderzoek van de Wageningen Universiteit dat de technische innovaties minder goed werken dan gehoopt. Daardoor stoten duizenden boeren meer stikstof uit dan is toegestaan.

Dat is een fikse tegenvaller voor het Rijk, dat een belangrijke rol zag weggelegd voor dit soort apparatuur om de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 te halen.

De WUR-onderzoekers zijn vooral zeer kritisch over de stalvloeren die melkveehouders gebruiken. Die zouden de belofte van minder stikstofuitstoot niet waarmaken. De apparaten die pluimveehouders en varkensboeren gebruiken, verlagen de uitstoot een kwart tot de helft minder dan geclaimd. Dat komt onder andere doordat boeren de handleidingen van de apparatuur niet nauwgezet volgen.

De onderzoekers baseren hun conclusie na bestudering van veertig vrij nieuwe apparaten en de mestdata van duizenden. Het onderzoek is pijnlijk voor landbouwminister Adema, die positief is over technische oplossingen. Minister Van der Wal (stikstof) wil eerst de Tweede Kamer informeren over het rapport voor ze reageert op de inhoud ervan. In beginsel zijn de boeren voor de wet nu in overtreding en riskeren ze hun natuurvergunning te verliezen als ze voor de rechter worden gehaald, bijvoorbeeld door NGO's die graag minder koeien in Nederland willen. In selecte kring circuleerde het rapport al sinds woensdag.

Op de site van het Algemeen Dagblad reageren de ministers Adema en Van der Wal op het rapport. Samengevat zeggen zij: wat niet werkt, is niet bruikbaar in de juridische strijd tegen stikstof.

NRC - Dreun voor het Rijk: technische innovaties die stikstof moeten reduceren werken onvoldoende, 12 mei 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Jordi Kolenbrander
Jordi Kolenbrander Land- en tuinbouw
 • #32
 • 16 mei '23
 • 20:16

Nico Gerrits #31 ''De hoofdverantwoordelijke is LNV, de WUR is mede-schuldig en ruimschoots incompetent en over het RIVM zeg ik liever niets. Wie gaat de boeren hun nutteloze inversteringen terug betalen? Zodat de concurrentie positie weer een beetje positiever wordt.

U raadt het al: dat gaat niet gebeuren''

Tuurlijk gaat het niet gebeuren, want volgens de hooftverantwoorderlijken doen ze zelf niets fout, en zoals frans aarts altijd zegt is het allemaal de schuld van de boeren, hadden die maar beter moeten luisteren en doen wat hun gezegd wordt.

Nico Gerrits
Nico Gerrits Natura2000
 • #31
 • 14 mei '23
 • 20:22

Het is allemaal nog veel triester en zieliger dan nu blijkt uit het rumoer over alweer een rapport.

Voordat de NH3 NEC waarden van 2010, t.w. 124,5 kiloton ingingen had de overheid een probleem, want we zaten er fors boven. LNV bedacht de oplossing: emissie-arme vloeren, luchtwassers enz. De WUR werd opgescheept met de opdracht uit te rekenen hoe goed al die maatregelen gingen werken.
Zodoende ging de emissie gestaag naar beneden zodat die in 2010 uitkwam op – u raadt het al – 124,5 kiloton. Een ware triomf voor het beleid van LNV.

Alleen jammer dat de atmosferische NH3 concentratie roet in het eten gooide. Die bleef gewoon constant en varieerde alleen met weersomstandigheden. Met die constante concentratie wist het RIVM in opdracht van LNV wel raad, door allerhande drog- en exotische redeneringen aan te voeren. Zo bleef het beleid tenminste succesvol

.Dit laatste rapport komt natuurlijk op een perfect moment. Wat wij (LNV) hebben gedaan was perfect, de boeren hebben het zelf verknald en nu moeten ze zo ongeveer allemaal de helft van hun bedrijf inleveren . past het niet verbluffend?

De hoofdverantwoordelijke is LNV, de WUR is mede-schuldig en ruimschoots incompetent en over het RIVM zeg ik liever niets. Wie gaat de boeren hun nutteloze inversteringen terug betalen? Zodat de concurrentie positie weer een beetje positiever wordt.

U raadt het al: dat gaat niet gebeuren

Piet Hoogland
Piet Hoogland land- en tuinbouw
 • #30
 • 14 mei '23
 • 19:45

De uitkomst van het rapport is berekend op mestdata van boeren. En dat lijkt me niet genoeg. Daartegenover moeten ook de gehalte data van veevoer staan. Anders weet je niet hoeveel stikstof er "ontsnapt". Niet bekend of er ook voerdata zijn gebruikt. Bij melkveehouders zijn er geen/weinig praktijkdata van mest en veevoer, alleen forfaitaire data. Verder zijn mestdata en voerdata nogal onderhevig aan jaarlijkse fluctuaties. Twijfelachtig of het WUR rapport genoeg betrouwbaar is. Het is nu nog een conceptrapport. Maar eens kijken hoe het rapport eruit ziet wanneer het gepubliceerd wordt.

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #29
 • 14 mei '23
 • 18:49

Ik vrees dat ik niet anders kan dan het met Wouter eens zijn.

Wouter de Heij
Wouter de Heij R&D en Innovatie in Voedseltechnologie
 • #28
 • 14 mei '23
 • 17:53

Als uitvinder en innovator vind ik dit alles zeer triest. Als burger overigens ook. Onze samenleving komt alleen maar vooruit door vernieuwing, door verandering, door innovatie en technologie. Van te voren zeggen “bewijs dat het werkt” is een recept voor niks doen. Dit gaat echt super nadelig uitpakken voor de samenleving. We kunnen al vrijwel niet meer zelf ‘maken’ , kortom we zullen onafhankelijker worden in de toekomst.

Terug naar dit rapport. Dit rapport zegt helemaal NIKS over innovatie (goed of slecht).

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.