Dat denken wetenschappers van Georgia College & State University en Chapman University op basis van onderzoek dat zij deden. Zij bekeken de relaties tussen sociale media, mobiele apps, eetstoornissen en dwangmatige lichaamsbeweging.

De onderzoekers lieten 262 jonge proefpersonen (76% vrouwen, gemiddelde leeftijd 20,5 jaar) vragenlijsten invullen over hun eet- en beweeggewoonten. Ook moesten de proefpersonen aangeven vaak ze traditionele blogs raadpleegden, microblogs (Twitter, Instagram) en apps met 'fitspiration'-content.

De resultaten lieten een duidelijk verband zien tussen het veelvuldig gebruik van apps en microblogs en een verstoord eetgedrag of dwangmatige lichaamsbeweging.

Dit soort fitspiration-berichten op het gebied van voeding en beweging op microblogs en mobiele apps kunnen tot risicovol gedrag leiden, concluderen de onderzoekers.

Vooral jongeren die regelmatig dit soort media gebruiken, zijn kwetsbaar. "Er is al veel onderzoek gedaan dat in kaart brengt op welke wijze jongeren gevoelig zijn voor de gevolgen van mediagebruik op het gebied van hun lichaamsbeeld", zegt auteur Veronica Hefner. "Maar het lijkt er op dat 'fitspiration'-content wel heel specifiek in verband staat met risicovol gedrag als dwangmatige lichaamsbeweging en een verstoord eetgedrag."

De onderzoekers stelden vast dat de gevonden associatie zich alleen voordeed bij microblogs en apps; bij traditionele blogs was er geen sprake van een associatie met ongezond gedrag.
Dit artikel afdrukken