image

Deze week zei EU landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel voor een conferentie in Brussel dat de Europese landbouwsector niet moet streven naar de laagste prijs, maar naar de beste kwaliteit. Daarnaast moet de sector ervoor zorgen dat ook die goed wordt gemarket, want anders blijf je er alsnog mee zitten.

Het is interessant om het verslag van Fischer Boel's tekst eens te lezen en te achterhalen wat kwaliteit nu precies voor haar inhoudt.
Ze ziet drie peilers. Het product moet beter zijn dan de bulk. Het moet goed in de markt worden gezet. Maar het moet ook gecertificeerd kunnen worden.

Met andere worden, de beste kwaliteit is een label dat je goed in de markt weet te zetten.

Een voorbeeld van zo'n is waarschijnlijk het Label Rouge, zoals dat in Frankrijk voor consumenten 'kwaliteit' betekent. Nieuwe vormen en productgroepen voor een dergelijk label zijn natuurlijk ook denkbaar. Denk bijv. aan een smaakkwaliteitslabel voor producten als k&k-maaltijden en afbakbrood.

Vraag: welke kwaliteitslabels hebben we in Nederland eigenlijk, cq. waarom kan ik ze zo snel niet bedenken?
Dit artikel afdrukken