Uientelers moeten het binnenkort zonder fipronil doen. Dat komt omdat de toelating van het middel dit na jaar vervalt. Daarna mag het niet meer gebruikt worden om uienzaad te coaten tegen insecten die voor vraat aan uien zorgen. Het middel was alleen nog voor coating toegestaan en is ook op dit moment niet toegestaan als spuitmiddel.

Het einde van de toelating heeft niets te maken met de fipronilaffaire die de pluimveehouderij recent heeft getroffen. Omdat het middels door de Europese Commissie schadelijk wordt geacht voor bijen gold slechts een toelating tot komende maand. Reeds gecoat uienzaad dat op voorraad is, mag tot en met 2019 nog opgebruikt worden.

Het wegvallen van het middel maakt de Nederlandse uiensector extra kwetsbaar. De Nederlandse uiensector teelt nog geen 2% van de wereldwijde uienoogst, maar is niettemin goed voor 15 tot 20% van de wereldhandel in uien, schrijft Rabobank vandaag. Die handelspositie heeft ons land te danken aan een gunstige combinatie van omstandigheden: veredelaars, geschikte akkerbouwgronden en een gunstige ligging aan waterwegen. Niettemin dreigt ons land die positie te verliezen als het geen alternatieven vindt om het gewas beter te beschermen. Vooralsnog zijn die alternatieven niet in voldoende mate beschikbaar.
Boerderij - Einde in zicht voor fipronil in uien
Reageer
  • Deel
Druk af