Dat schrijft het FD over de 22 aanbevelingen die een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de pluimveesector en de overheid onder leiding van oud Rabobank-directeur Bart Jan Krouwel heeft opgesteld om voortaan affaires zoals fipronil te voorkomen.

De aanbevelingen moeten de voedselveiligheid bevorderen en de signalering en afhandeling van incidenten efficiënter maken. Nadat vorig jaar zomer het verband gelegd werd tussen het in eieren verboden insecticide fipronil en het effectieve bloedluisbestrijdingsmiddel DEGA 16 van het bedrijf Chickfriend, wezen pluimveehouders al gauw naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die had hen tijdig moeten informeren over de risico's van het middel. Maar volgens de WVZE kón de NVWA dat niet door bestaande wetgeving. Dus zal de NVWA meer mogelijkheden moeten krijgen om in de informatievoorziening proactief op te treden en vroegtijdig essentiële informatie te delen. De sector richtte van zijn kant daarom al een nieuw meldpunt in bij kwaliteitswaarborgsysteem IKB Ei, dat meldingen van fraude, gevaar voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn meteen doorgeeft aan de NVWA. Bij IKB Ei is zo'n 80 à 90% van alle Nederlandse leghennenhouders aangesloten.

Het pakket aan aanbevelingen jaagt de pluimveesector flink op kosten, schrijft het FD. Want de WVZE raadt aan dat "alle schakels in de productieketen de eieren voortaan moeten controleren op bepaalde stoffen". Dat zou tot een verdubbeling van de huidige kosten leiden, schat Eric Hubers, voorzitter van de brancheorganisatie. De WVZE wil zich bovendien niet beperken tot de deelnemers van IKB Ei maar pleit ervoor dat "de voorschriften die momenteel voor deelnemers van IKB Ei gelden, ook voor andere pluimveebedrijven van kracht worden." Dat zou de overheid kunnen realiseren door een 'algemeen bindend verklaring' af te geven.

Winst = geen nieuwe criseskosten
Voorzitter Bart Jan Krouwel wijst er in De Telegraaf op dat de WVZE geen oordeel velt over het optreden van de NVWA. Naar wat er tijdens de fipronilaffaire fout is gegaan loopt een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de door het ministerie van Landbouw ingestelde Commissie Sorgdrager. Krouwel: "Wij hebben alleen gekeken naar wat de sector en de daaraan gelieerde partijen in de toekomst moeten doen om dit soort crises te voorkomen.” In een radio-uitzending gaf Krouwel toe dat affaires zoals fipronil echter nooit uit te sluiten zijn.

De financiering van de plannen moet uit de sector zelf komen. Het rapport formuleert die kosten als winst door nieuwe criseskosten te vermijden. Het rapport schrijft: De voorgestelde versterking van de zelfregulering in de eierketen via IKB Ei vergt investeringen. Uitvoering van de genoemde aanbevelingen is alleen mogelijk met de inzet van voldoende middelen (geld en menskracht). De sector verdient deze extra kosten terug als hiermee toekomstige problemen (crises) en de daarbij optredende schade en extra kosten worden voorkomen.

Dit artikel afdrukken