Boeren hoeven hun stikstofuitstoot veel minder te verlagen dan tot nu toe werd gedacht om de natuurdoelen te halen. Als Nederland al zijn klimaatafspraken nakomt, levert dit een zo grote bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw zijn uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen. Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën. Dat schrijft de NRC in een zondagavond laat gepubliceerd artikel.

Ambtenaren van het ministerie van minister Sigrid Kaag (D66) hebben doorgerekend welk effect de klimaatmaatregelen die het kabinet naast de stikstofplannen doorvoert, zullen hebben op de stikstofdoelen. Elektrisch rijden, geen kolencentrales meer en fabrieken die hun koolstofemissies weten te beperken, besparen tegelijk ook de nodige stikstofemissies.

Financiën denkt dat het automatisch meekomende effect fors is. De stikstofdoelen voor de landbouw zouden met een kwart tot de helft kunnen worden verlaagd, terwijl driekwart van de stikstofgevoelige natuur toch gezond kan zijn in 2030, meldt de NRC.

De krant belde even met het ministerie van Landbouw. Een woordvoerder liet weten de inhoud van de studie niet te kennen. Zelf zegt het ministerie van Financiën dat het een "theoretisch" model zonder adviesstatus heeft gemaakt. De cijfers gaan bovendien alleen op als de klimaatdoelen worden gehaald, waarschuwt de krant.

Hoewel de Kamer afgelopen vrijdag met reces ging, willen BBB en Pieter Omtzigt een spoeddebat.

Reageer
  • Deel
Druk af