Even genoeg over eten wellicht, zo vlak naar de Kerst. Daarom een klein uitstapje naar de relatie tussen eten, gezondheid en milieubeleid. Het klinkt breed, maar is uiterst concreet: fijnstof (wel of niet een issue?) blijkt verantwoordelijk voor dichtslibbing van je slagaders bij een vetrijk dieet. Afgelopen week werd in Nederlandse pers een duidelijke protest aangetekend tegen de overdrijving van de gevaren van fijnstof. Daags voor Kerst kwam Business Nieuws Radio met een bericht over een recente publicatie in Natuurwetenschap en Techniek door journalist Marcel Crok. De twijfels bestonden al eerder (zie bijv. de groene rekenkamer).


Mogelijk is fijnstof een speeltje is in de handen van politici met onvoldoende technische en natuurwetenschappelijke kennis. Een fenomeen dat zich helaas meer en meer doet voelen. Goed bestuur vraagt een kennisniveau dat de gemiddelde politicus overstijgt, terwijl een 'goede bestuurder' gillend wegloopt uit het mediacircus dat politiek heet.
Niettemin kunnen de argumenten tegen het effect van fijnstof de resultaten van een onderzoek uit New York niet zomaar negeren.

'The Journal of the Amercian Medical Association' van 21 december jl. rapporteert een onderzoek onder muizen. Gedurende 6 maanden kregen 28 door een gendefect extra voor hart- en vaatziekten gevoelige dieren lucht te ademen uit een New Yorkse buitenwijk. De lucht was zodanig ingedikt dat er extra veel fijnstof in zat. Een en ander gedurende 5 dagen, 6 uur per dag. Zeg maar ruim de tijd die een New Yorker dagelijks in contact met de buitenlucht doorbrengt.
De muizen waren opgedeeld in twee groepen, waarvan de ene helft vetrijk voedsel kreeg en de andere niet. De vetvoer-eters bleken na een half jaar maar liefst twee keer zoveel artherosclerotische aanslibsels in hun slagaderen te hebben dan de andere. Tevens zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de aders van de muizen minder gemakkelijk vernauwen en verwijden én lijken er makkelijker ontstekingsreacties in de vaten op te treden.

Al met al lijkt dit onderzoek erop te wijzen dat fijnstof en onze ongezonde voedingsgewoontes voor additionele hart- en vaatproblemen kan zorgen.

In ons land is het weinig 'bon ton' om de fijnstof-frenzy als een non-issue aan de kaak te stellen. In de VS is het meer in zwang. Misschien ligt in het genoemde onderzoek toch de kern van het debat: onze voeding en fijnstof.Dit artikel afdrukken