We bewegen veel meer dan de gemiddelde Europeaan – daarvan beweegt maar 44% wekelijks met gematigde intensiteit, schrijft Trouw. In 2017 werd aan ruim 28.000 Europeanen van 15 jaar of ouder gevraagd hoe vaak ze bewegen, onder wie 1.040 Nederlanders. Het onderzoek focust alleen op recreatieve beweging, niet op intensief sporten. De goede infrastructuur van Nederland heeft invloed op de bewegende Nederlanders, volgens Eco de Geus, hoogleraar psychofysiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Fiets- en voetpaden maken het immers makkelijk om met de ouderwetse benenwagen naar het werk te gaan. Al eerder bleek dat Nederlandse vrouwen meer bewegen dan mannen.

In het rapport van de Europese Commissie staan wel een paar kanttekeningen. Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die de participanten zelf moesten invullen. Aan de betrouwbaarheid daarvan kan getwijfeld worden. Ik heb geen timer bij me als ik op de fiets boodschappen doe.

Hoeveel moet je eigenlijk bewegen om gezond oud te worden?
Een veel gehanteerde vuistregel voor voldoende beweging is de 10.000 verplichte stappen per dag. Dat is een mooi rond getal, maar meer ook niet, zegt professor James Borchers van Ohio University. Je kan 10.000 stappen per dag vanaf de bank naar je bed zetten of 10.000 stappen zetten in een marathon. Dat maakt veel verschil, maar volgens je stappenteller is elke stap hetzelfde.

Een nieuw Australisch onderzoek laat zien dat 85 minuten middelmatige inspanning per dag je levensduur met 10 gezonde jaren kan verlengen.

Te veel aandacht voor bewegen
Columnist George Monbiot waarschuwt in de Guardian dat gebrek aan beweging, gematigd of intensief, maar één van de vele factoren is die de toename van overwicht in Europa heeft veroorzaakt. Beweging krijgt disproportioneel veel aandacht. Het heeft maar geringe invloed op het reguleren van het lichaamsgewicht, concludeert Monbiot. Een veel belangrijkere factor is bijvoorbeeld de consumptie van toetjes. Britten kopen - en waarschijnlijk eten - 39 keer meer toetjes dan 40 jaar geleden.
Dit artikel afdrukken