De vervoersector is momenteel verantwoordelijk voor een kwart van alle brandstofgerelateerde broeikasgasemissies. De helft van die uitstoot komt van personenauto's. In hun streven om het vervoer koolstofvrij te maken, richten de industrie en overheden zich op elektrische auto's. Alleen al in 2021 werden er daarvan 6,75 miljoen verkocht. Dat weten we, omdat de verkoop van voertuigen elk jaar bijgehouden en gepubliceerd wordt. Maar in de productie en het bezit van die veel oudere, koolstofarme technologie, de fiets, bestond tot op heden geen inzicht.

Daar heeft een internationaal team van onderzoekers, met hun publicatie in Nature Communications Earth and Environment, nu verandering in gebracht. Zo blijkt dat het fietsbezit over het algemeen hoger is in landen met hogere inkomens en hogere middeninkomens. Maar dat blijkt ook te gelden voor het percentage verplaatsingen per auto; een hoog fietsbezit leidt dus niet noodzakelijk tot een hoog fietsgebruik.

In de 60 landen die in de dataset zijn opgenomen, is het aandeel van het fietsgebruik voor verplaatsingen slechts 5 procent
In de 60 landen die in de dataset zijn opgenomen, is het aandeel van het fietsgebruik voor verplaatsingen slechts 5 procent. Sommige landen hebben gewoonweg geen fietsvoorraad, terwijl andere landen met een hoog fietsbezit, zoals de Verenigde Staten, fietsen meer zien als een vrijetijdsbesteding dan als een vorm van vervoer.

Jammer, want fietsen blijkt een heel adequate manier te zijn om de CO2-uitstoot te reduceren. Nederlanders blijken gemiddeld dagelijks 2,6 kilometer op de fiets af te leggen. Trek je dat door naar alle wereldbewoners, zou dat bijna 700 miljoen ton CO2 besparen. Vooruit, ook de Denen worden ten voorbeeld gesteld, zij komen aan 1,6 kilometer per dag. Ook een aanzienlijke besparing: 414 miljoen ton CO2.

Zou iedereen het Nederlandse voorbeeld volgen, dan scheelt dat 20% van de huidige uitstoot van alle auto's ter wereld, zeggen de onderzoekers. Het gezondheidsvoordeel vertaalt zich in 170.000 voortijdige sterfgevallen minder, berekende de Wereldgezondheidsorganisatie eerder. Gaat de rest van de wereld net zoveel fietsen als Nederlanders, dan groeit dat aantal zelfs tot 620.000 minder doden - de toename aan verkeersdoden is daarin meegerekend.

Natuurlijk zijn sommige landen niet geschikt om veel te fietsen. Denk aan streken waar alles ver weg is, aan droge en hete woestijnlanden of koude en heuvelachtige noordelijke streken. Hoe dan ook, er blijven genoeg landen over waar meer fietsen prima kan. Beleidsmakers uit deze landen hoeven volgens de onderzoekers maar naar Amsterdam en Kopenhagen te kijken voor de inrichting van de fietsinfrastructuur.

Wat extra zou helpen, is "een influencer die fietsen cool maakt", zegt hoofdonderzoeker Gang Liu. Internationaal staat de auto nog altijd hoog in aanzien.
Dit artikel afdrukken