Geacht CDA Kamerlid,

Langs deze meer persoonlijke weg, wil Farmers Defence Force een aantal zaken aan u kwijt en een dringend verzoek aan u richten.
CDA was van oudsher altijd dé politieke partij met een warm hart voor de boeren. De beste landbouwministers kwamen zonder uitzondering uit het CDA. Waarbij landbouwbeleid vooral afgestemd werd op het toekomstperspectief van de agrarische ondernemers.

Eerlijk gezegd hadden wij er op gerekend dat het CDA de landbouwzetel in Rutte III zou claimen. Dat gebeurde niet. Door de samenstelling van Rutte III hadden wij er als boeren echter een groot vertrouwen in dat met drie partijen in deze coalitie die van oudsher de boerenstand/ het (agrarisch) ondernemerschap een warm hart toedragen, een minister van de CU binnen Rutte III óók voor ons mogelijkheden zou bieden in een inmiddels zeer moeilijk economisch speelveld.
Inmiddels zijn we ontgoocheld. Een Kabinet met louter linkse partijen had waarschijnlijk niet veel desastreuzer voor ons als boeren uit kunnen pakken. We zijn in de hoek gezet, worden geslagen door links én van rechts. En het CDA heeft daar tot nu toe geen positieve wending aan kunnen (of willen?) geven.

Schouten schoffeerde de melkveehouders al direct na haar aantreden. De valse beschuldigingen aan het adres van boeren in de zogenaamde I&R en kalverfraude- zaak, liggen ons allemaal nog vers in het geheugen. Beschuldigd als criminelen, verguist als fraudeurs. En er was NIETS van waar. Een idiote opgeblazen storm in een glas water. Er was geen fraude. Er was wel veel schade. Bij de boerenbedrijven die ten onrechte “op slot” gingen. Imagoschade. En beschadigd vertrouwen, bij de boeren, in deze minister; de “boerendochter”. Een minister die NOOIT de moeite heeft genomen haar excuses aan te bieden. Zij zweeg. Evenals het CDA.
Ook het CDA nam het niet voor de boeren op.

De minister blunderde bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel: talloze boerengezinnen werden een knelgeval. Het CDA zweeg. Ook de discussie over de exportpositie van Nederlandse boeren, zoals opgenomen dreigde te worden in een rapport van het CDA genaamd Zij aan Zij, wekte onrust onder uw boerenachterban. We zouden zo nog even door kunnen gaan met het noemen van zaken waar onze FDF achterban zich grote zorgen om maken met betrekking tot de koers van het CDA. De boeren van Nederland voelen zich gruwelijk in de steek gelaten door “hun” partij.

In Brabant heeft het CDA toen het er op aankwam in december 2019 - gesteund door de strijders van FDF –, de keuze gemaakt om de coalitie te laten barsten. Deze keuze van het CDA, om een halt toe te roepen aan het Brabantse stikstofbeleid dat zo slecht voor de boeren uitpakte, heeft onder de Brabantse boeren een zucht van opluchting teweeg gebracht die in heel Nederland onder de boeren gevoeld is. Het heeft een deel van de zware stress van de schouders van die boeren genomen. Het Brabantse CDA zit sinds 13 december met FDF op één lijn. Die politieke moed van de Brabantse CDA gedeputeerden, is meer dan bewonderenswaardig!

Inmiddels zuchten alle Nederlandse boeren onder de gevolgen van de “stikstofcrisis”. Een crisis die louter op papier is ontstaan en in geen enkel ander EU-land zo heeft kunnen gebeuren. De wijze van invoering van het beleid en de normering en aanwijzing van Natura 2000 gebieden is daarvoor de oorzaak. Onbehoorlijk bestuur van begin tot eind.

Talloze, actueel vrijgegeven studies hebben genoeg twijfel veroorzaakt omtrent de aanname dat landbouw de grote piekbelaster is voor Natura 2000 gebieden. Terwijl de uitkomsten aangaande de depositieberekeningen waar het Mesdagfonds 20 februari mee komt, nog niet eens zijn vrijgegeven! U wilt tijdens een AO, voorafgaand aan deze publicatie, debatteren over het stikstofbeleid. Waarom? Is de waarheid voor het CDA niet meer belangrijk?

FDF doet daarom bij deze het zeer dringende verzoek aan U persoonlijk én aan het CDA als partij van de boeren, om op 19 februari tijdens onze demonstratie of op 20 februari tijdens het AO, het enige juiste te doen ten aanzien van uw boerenachterban: stop de waanzin van dit Kabinet! Trek de stekker eruit! Wordt geen medepleger bij het aandoen van onrecht naar uw boeren toe of het ontmantelen van het Nederlandse platteland op grond van verkeerde aannames.
Premier Rutte heeft door laten schemeren dat hij uit wil blijven gaan van de 46% aandeel vanuit de landbouwsector. Zelfs al weet hij dat daarmee de boeren onrecht aan wordt gedaan en de Nederlandse economie schade wordt berokkend. Dat is voor ons zo goed als misdadig.

Terwijl de belastingbetaler mee moet betalen aan maatregelen die nul resultaat opleveren.

Als volksvertegenwoordiger kan het toch niet zo zijn dat u daarvan deel uit wilt maken? Het kan toch niet zo zijn dat onze boeren uit het platteland worden geveegd door onrechtvaardige politieke besluiten? Dat onze rechten worden geschonden door het afnemen van vergunde rechten? Dat boeren zéker wel gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen of verplaatsen omdat hun locatie te dichtbij een Natura 2000 gebied zou zijn? Alleen al omdat de bank de stekker er dan uittrekt. Dat weet u ook! Dat kan niet en dat mag niet zo zijn.

Heel agrarisch Nederland gaat naar de knoppen met het huidige beleid. We moeten weer naar een boervriendelijk beleid. Het landelijke CDA moet eindelijk eens kleur bekennen, net zoals dat in Den Bosch gebeurd is. De stekker moet uit dit Kabinet. Pas dan kan er normaal, verantwoord beleid komen.

Op 19 februari staan wij weer met duizenden boeren in Den Haag. Volstrekt tegen onze natuur in: boeren blijven liever op hun bedrijf om hun werk te doen. Maar we kunnen niet anders. Wij vechten voor onze toekomst. Schouder aan schouder, vanuit alle sectoren.

We kunnen samen, mét steun van het CDA, de stikstofcrisis oplossen, met de opties die we als Landbouw Collectief hebben uitgewerkt. Dat kost geen boerenbedrijven en levert toekomst op voor geheel Nederland op een sociaal en economisch verantwoorde manier. En daar zou het toch om moeten gaan! Er is zicht nodig op een rechtvaardig en toekomstgericht landbouwbeleid. En daarvoor wenden wij ons tot u. Wij rekenen op u!

Namens het FDF Bestuur,
Mark van den Oever, voorzitter


Op Boerenbusiness licht Jeroen van Maanen, de strateeg en woordvoerder van de FDF, uit tegen welke achtergrond de FDF morgen de acties inzet en welke motieven de organisatie voor haar opstelling heeft. Stikstof vindt hij eigenlijk geen probleem, omdat het nemen van maatregelen de Nederlandse natuur niet wezenlijk zou helpen.

Dit artikel afdrukken