Hart van Nederland en het NH Nieuws brengen beelden van een groep boeren die toe- en uitgangen een distributiecentrum van de van de Noord-Hollandse supermarktformule Deen. Ze wilden even proberen hoeveel trekkers daarvoor nodig zijn.

De politie stond erbij en keek ernaar. Alles bleef rustig. Een woordvoerder van Deen verklaarde dat de onrust meeviel, maar geen idee te hebben wat zijn bedrijf de volgende keer te wachten staat.

Gisteren gaven de FDF-boeren nog aan dat nog niet zeker is of ze echt tot blokkades overgaan, nadat een plan was gelekt om met Kerst de winkels van supermarkten af te snijden van bevoorrading. Nederland zou dan weer naar de boer moeten, net als in de hongerwinter. Dat beeld wekt niet bij iedereen sympathieke herinneringen op. Het Algemeen Dagblad biedt ruimte aan een relaas waarin de mentaliteit van de boeren wordt vergeleken met die van de Duitse bezetter: grof, inhalig en machtsbelust.

Als de distributiecentra van supermarkten worden geblokkeerd, zal het leger worden ingezet om in te grijpen voorspelde Jan Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, gisteren. Vandaag keek de politie rustig toe.
We vroegen directeur Marc Jansen van het CBL, de belangenorganisatie voor de Nederlandse supermarktbranche, om een reactie op de jongste ontwikkelingen. Hij laat ons weten: "Het is oneerlijk dat boeren de inwoners van Nederland zo hard willen duperen. De boeren hebben de afgelopen tijd hun punt meer dan duidelijk gemaakt. Mensen begrijpen hun frustratie en hebben sympathie getoond voor de acties. Maar die sympathie kun je snel verliezen als je mensen van hun eerste levensbehoefte onthoudt. Dat kan zelfs gevolgen hebben voor de openbare orde. Om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt, zal de overheid deze crisis nu moeten oplossen, het Kabinet voorop maar ook de politieke partijen. Het is onbegrijpelijk dat dit al maanden duurt. De kortste klap om de crisis vlot te trekken zijn de in mijn ogen zeer realistische plannen die de boeren zelf hebben gepresenteerd aan minister Schouten. Aan de minister de oproep om pragmatisch te zijn en deze plannen om te zetten in beleid."

De onderhandelingstactiek van ruwe bonken is een nieuw fenomeen in de Nederlandse polderpolitiek
Wat er echt aan de hand is? De FDF-capo's weten waar de zwakte van de supermarkten zit en ze weten dat de minister weet - of behoort te weten - dat de emoties van tienduizenden in onzekerheid verkerende boeren niet eindeloos in de hand te houden zijn. De achterban van boeren wordt opgefokt en de minister gechanteerd om het boerenplan voor de oplossing van de stikstofcrisis te accepteren. De minister moet nu kiezen: aanrommelen (haar plannen zijn riskant en zullen het niet gemakkelijk halen) en legerinzet riskeren of capituleren voor de plannen van de boeren.

Volgens de minister is er niets aan de hand en komt het allemaal goed omdat ze gewoon in goed overleg is met de boeren van het Landbouw Collectief, waar ook de Farmers Defence Force deel van uitmaakt. In de wandelgangen wordt echter gefluisterd dat er geen serieus overleg bestaat tussen de minister en de boeren.

De onderhandelingstactiek van ruwe bonken is een nieuw fenomeen in de Nederlandse polderpolitiek. Tevens is het een erg grof spel dat daadwerkelijk met legerinzet kan aflopen vanaf het moment dat de FDF-poppenspelers hun achterban niet meer in de hand van het spel weten te houden. Woordvoerder Jeroen van Maanen en voorzitter Mark van den Oever van de FDF doen er goed aan zich van hun verantwoordelijkheid rekenschap te geven.Update, 8 december, 16:30 uur

Zie de discussie hieronder vanaf commentaar #8

Persbericht

Landbouw Collectief

08-12-2019


SCHOUTEN ZET BOEREN BUITEN SPEL

Minister Schouten suggereert in de media dat ze ‘in gesprek is’ met de boeren. Bijzonder, want daarvan is al dagen geen sprake. Ondertussen gaat ze verder op haar eigen koers. Kennelijk wil ze eerst enkele zaken in wet- en regelgeving dicht timmeren om daarmee de landbouw buiten spel te zetten. En straks mogen de boeren de gewenste stikstofreductie leveren om Nederland ‘uit de gecreëerde stikstof impasse’ te brengen, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken -laat staan aan is voldaan. Daar past het Landbouw Collectief voor.


Sinds 3 december niets meer gehoord
Na enkele gesprekken op ambtelijk niveau over de aangedragen oplossingen, heeft het Landbouw Collectief krap twee weken geleden aangedrongen op een overleg met Minister Schouten, om knopen door te hakken, duidelijkheid te scheppen en tempo te maken. Dit alles in belang van natuur en economie, maar ook voor terugkeer van rust in de samenleving. Dat gesprek vond plaats op 3 december, helaas zonder resultaat. Sindsdien heeft het Landbouw Collectief niets meer vernomen van Minister Schouten, ondanks dat ze in de pers laat optekenen dat we in gesprek zijn. Ze spreekt warme woorden, haar daden laten een andere werkelijkheid zien -een realiteit die ronduit bedreigend is voor de rechtszekerheid en daarmee voor het voortbestaan van de bedrijven. Een bedreiging ook voor het agri & food complex als geheel, dat goed is voor bijna 10% van zowel ons nationaal inkomen als onze werkgelegenheid.

Een terugblik op de ontwikkelingen
Op 20 november bood het Landbouw Collectief haar plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ aan bij Minister Schouten. Het eerste verkennende gesprek daarover vond plaats op 25 november. Nadrukkelijk pleitte het Collectief om constructieve samenwerking in dit dossier en verzocht de Minister om de landbouw niet nogmaals te verrassen met besluiten en Kamerbrieven waarin de landbouw niet is gekend. Vandaag kunnen we vaststellen dat zonder enige vorm van overleg: (1) een Spoedwet Stikstof is aangenomen in de Tweede Kamer met daarin maatregelen die de sector tot in detail raken, (2) het Rijk in overleg met Provincies herziene stikstofregels heeft opgesteld, waarover deze week in de 12 colleges van Gedeputeerde Staten wordt besloten, en (3) in de Kamerbrief van 4 december is aangekondigd dat het Kabinet binnenkort besluit over het zogenaamd ‘extern salderen’ met daarin inname van productierechten. Dit alles zonder dat er ook nog maar een begin is van een akkoord tussen Minister en Landbouw Collectief.

Brengt motie akkoord dichterbij?
Bij de behandeling van de Spoedwet Stikstof is de motie Geurts (CDA) en Harbers (VVD) aangenomen. “ De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landbouw Collectief een uniek verbond is tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen; constaterende dat de landbouw niet de oorzaak is van de stikstofcrisis, maar wel een onderdeel kan zijn van de oplossing; verzoekt de regering, zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.”
Het Landbouw Collectief wacht met belangstelling af wanneer de Minister invulling geeft aan deze motie. Hopelijk brengt dit een akkoord dichterbij.

Begrip voor toenemende roep om acties
Het Landbouw Collectief begrijpt de toenemende roep om acties. De boeren zijn het zat, ze willen niet langer genegeerd worden. Temeer, omdat het boerenplan fors meer stikstof reduceert dan dat van de Minister en al op korte termijn voldoende ruimte creëert voor de invoering van een hogere drempelwaarde. Met het plan kan ook de woningbouw jaren vooruit. Dit alles zonder dat de sector op slot wordt gezet en het voortbestaan van boerenbedrijven onnodig wordt bedreigd. Bedrijven die in generaties zijn opgebouwd door hard werkende boerenfamilies, die met hart en ziel werken aan gezond en veilig voedsel voor ons allemaal, met oog voor dier, plant, natuur en milieu. Het Landbouw Collectief roept de Minister dan ook nogmaals op om met het ingediende plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ als uitgangspunt snel tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbare overeenkomst te komen.


Dit artikel afdrukken