In 2015 spande een aantal organisaties rechtszaken aan tegen de FDA op grond van de Food, Drug, and Cosmetic Act's Delaney Clause. Deze wet uit 1958 verbiedt het gebruik van elke stof die in welke dosis ook kankerverwekkend is. De aanklagers brachten onderzoeken in de rechtszaken in waarin proefdieren extreem hoge doseringen van de stoffen kregen toegediend en inderdaad kanker kregen.

In een toelichting zegt de FDA dat de stoffen bij gebruik waarvoor ze bedoeld zijn geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren, maar dat ze nu verboden worden omdat de wet het voorschrijft. De stoffen zijn: benzofenon (een UV-blokker), ethylacrylaat (smaakstof), methyleugenol (smaak- en geurstof), myrceen en pulegon (geurstoffen) en het pyridine (een veelgebruikt oplosmiddel en smaakstof).
Dit artikel afdrukken