Foodlog zou Foodlog niet zijn als we niet ook jullie, onze lezers, aan het woord zouden laten. Natuurlijk kun je altijd reageren onder de artikelen, maar we maken het je dit keer graag extra gemakkelijk.

Wij vroegen een aantal bekende en minder bekende Foodlog-lezers naar hun fantasie over de wereld van voeding over 15 jaar. In ongeveer 100 woorden vertelt onderstaand viertal hoe de voedingswereld er over 15 jaar volgens hen uit ziet. Welke aanknopingspunten zie je, of juist niet?

Carolien Makkink (journalist, gespecialiseerd in diervoeders)
"Over 15 jaar zijn de Tovenaar en de Profeet vrienden geworden. Technologische en ecologische oplossingen worden ingezet naar behoefte, zodat overal in de wereld de voedselproductie is geoptimaliseerd. In veel delen van de wereld betekent dat productieverhoging, met behulp van gerichte inzet van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. In Europa gaan we naar een iets minder efficiënte, maar veel meer weerbare voedselproductie, met landbouwhuisdieren en -gewassen die bestand zijn tegen een stootje, want klimaatverandering en andere dierhouderijomstandigheden vragen om veerkracht. Een eerlijke toerekening van alle kosten van voedselproductie zorgt voor verduurzaming en een gelijk speelveld. Oogstverliezen en voedselverspilling zijn drastisch gereduceerd."

Heleen Lansink (melkveehouder in Overijssel)
"Over 15 jaar... Is onze boerderij vergroot in het arsenaal grond, hebben we minder koeien. Werken we samen met onze buurman die onze waste gebruikt voor de varkens en de kippenboer die met zijn kippen over onze gronden trekt. Wij hebben personeel op ons erf werken die gespecialiseerd zijn in kringlopen, bodemgezondheid, productie, biodiversiteit, natuur, verkoop en communicatie en onderwijs omdat dat de waarden zijn waarvoor we beloond worden. Wij blijven specialist integraliteit. We produceren eindproducten voor de verwerking en verkoop op ons eigen erf, afhankelijk hoeveel mensen we uit de regio weten te verbinden aan ons. De rest van onze productie van voedsel/grondstoffen gaat naar connectiecentrum Oost Nederland, waarin de grondstoffen van de boeren uit Oost Nederland (Twente, Achterhoek) worden gekoppeld aan de vraag van de voedselverwerkende industrie zo dicht mogelijk bij huis in een straal van 400 kilometer. De extra verworven ha zijn niet ons eigendom maar zijn eigendom van de regio Twente. Waardoor we ook direct verbonden zijn met alle onderwijsinstellingen en zekerheid hebben van financiering uit de regio."

Petra Berkhout (landbouweconoom, Wageningen Economic Research)
"In 2035 halen we ons voedsel uit de EU waar dat kan, mondiaal waar dat moet. De basis voor de voedselproductie, landbouw, vindt steeds duurzamer en klimaatslimmer plaats op een diversiteit aan bedrijven. Zo’n 25% van de landbouwbedrijven produceert 75% van het voedsel in veelal sterk geregisseerde ketens. De resterende bedrijven bedienen diverse niches (melk van Geertje!) op zowel de voedsel- als de publieke dienstenmarkt, daarbij geholpen door voortschrijdende digitalisering. Heel langzaam verandert het dieet, we eten meer plantaardige eiwitten, minder dierlijke eiwitten. Kweekeiwitten zijn nog een niche. Online verkoop is het nieuwe normaal."

Johan Vollenbroek (directeur Mobilisation)
"In 2050 zullen er 10 miljard mensen op aarde rondlopen: 2,4 miljard meer dan nu. De huidige vee-industrie heeft nu een veel te groot aandeel in achteruitgang van biodiversiteit en klimaatverandering. Een 'corona-actie' is nodig om klimaatverandering te stoppen en de voedselvoorziening duurzaam te gaan maken. Ik zie een zich versnellende transitie van dierlijke naar plantaardige voeding. Er is geen alternatief: "Future is vegan”.

Oproep aan:
  • Nederlandse voedselsector: investeer in de toekomst in plaats van het verleden en bereid je voor op een overschakeling van dierlijke eiwitproductie naar grotendeels plantaardige eiwitproductie.

  • Individuele Nederlandse boer: zorg dat je hierop anticipeert, anders wordt het een drama."

Nu is het aan jou! Wat denk jij? Laat het ons weten in de reacties.
Dit artikel afdrukken