Over de begroting 2014 van het ministerie van Economische Zaken werden 546 Kamervragen gesteld. Eén daarvan (169) had betrekking op de onttrekkingen aan de 'borgstellingsfaciliteit': in 2013 11,2 miljoen euro en in 2014 13 miljoen euro. Uit het antwoord van de minister blijkt het te gaan om de Garantstelling Landbouw, waarmee "het Rijk zich garant stelt voor eventuele verliezen die banken lijden als agrarische ondernemers waaraan zij leningen hebben verstrekt niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen".

Uit de stijging van de voorziening kan afgelezen worden dat het Ministerie ook in 2014 zware tijden voor de agrarische sector voorziet. "Als gevolg van de voortdurende economische crisis is ook het aantal faillissementen in de agrarische sector en daarmee het bedrag aan verliesdeclaraties flink toegenomen. Ook voor 2014 wordt nog een omvangrijk beroep van de banken op de garantstellingsregeling verwacht."
Dit artikel afdrukken