Het AD bericht naar aanleiding van het vandaag verschenen WNF-rapport The Growth of Soy: "In Nederland zou de soja zelfs niet aan te slepen zijn. 'Nederland is na China 's werelds grootste importeur van soja', stelt het WNF".

In die telling wordt voorbijgegaan aan het eenvoudige feit dat Nederland al die soja niet zelf consumeert, maar als doorvoerhaven voor heel Europa fungeert. Volgens directeur Henk Flipsen van Nevedi, de koepel van de veevoerbedrijven in Nederland, blijft van de ruwweg 8 miljoen ton ingevoerde soja 'een kleine 2 miljoen ton' in Nederland. De suggestie dat grootimporteur Nederland ook de verbruiker van de import is, behoeft dan ook enige nuance.
Dit artikel afdrukken