"Onderzoek van een internationaal team met onder andere onderzoekers van Wageningen UR laat zien dat visvangst er toe kan leiden dat er bij vissen evolutionaire genetische veranderingen plaatsvinden, waardoor de vissen sneller groeien en eerder geslachtsrijp zijn. Goed management van de visvangst kan er voor zorgen dat daardoor ook de opbrengst voor de vissers stijgen. Is de vangstdruk echter te hoog, dan werken genetische veranderingen juist negatief en treden er economische verliezen op."

Dat valt te lezen op de website van de WUR. Het onderzoek werd gepubliceerd in de PNAS. Andries Richter die er als Nederlander en Wageninger aan werkte zegt: “Op dit moment wordt in beheersplannen voor de visserij geen rekening gehouden met de evolutionaire effecten van bevissing. Het belangrijkste doel van ons onderzoek was om te kijken of evolutie ook economisch relevant is.”

Het antwoord op die vraag lijkt dus bevestigend te zijn. Richter geeft aan dat het team onderzoekers nu voor kabeljauw heeft aangetoond dat succesvol wildbeheer van vis mogelijk is. Verder zullen we nog veel meer van andere soorten en hun rol in het gehele zee-ecosysteem moeten leren begrijpen om er echt goed in te worden. Maar als het lukt, dan hebben we dus wild eten uit de zee dat we prima kunnen managen.

Fotocredits: vissersboot bij krachtige zee, uitsnede, Anneke van Beek
Dit artikel afdrukken