Vijf landen van de Europese Unie die sinds 1998 de import van GMO's (genetische gemodificeerde gewassen) verbieden, mogen dat verbod van de Europese Commissie handhaven. Aanvankelijk was de Commissie van plan deze genetisch gemaniplueerde gewassen vrij toegang te geven. Een meerderheid van de milieuministers van de EU heeft daar op 24 juni jl. een stokje voor gestoken. Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Griekenland en Luxemburg houden daarmee het recht om gengewassen buiten de deur te houden. Onze staatssecretaris Van Geel merkt op dat de weerstand tegen de genetisch modificatie toeneemt.
Dat is een zware slag voor de VS die zwaar hebben ingezet op GMO's als exportprodukt. Ze willen graag dat de Europese landen hun grenzen openen. Kennelijk hebben zij hun huiswerk slecht gedaan door de behoeften van de klant onvoldoende te onderzoeken. Wedden dat ze in de internationale handelsafspraken terugslaan! Niks van 'open the mind and close the sale' ...


Dit artikel afdrukken