De veestapel zou met 40% moeten dalen ten opzichte van 1993. Dat zei professor Allan Buckwell gisteren tijdens een bijeenkomst in Brussel. Buckwell leidt een onderzoek naar de toekomst van de veehouderij.

De geventileerde gedachten laten zien dat zijn denktank weinig ruimte ziet voor export van Europese vleesproducten en verwacht dat de consumptie van vlees in Europa zal teruglopen.

Volgens Buckwell heeft een kleinere veehouderij voordelen. Het leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen, lagere belasting van het milieu met emissies, minder consumptie van vlees (wat zou leiden tot minder obesitas), een mooier landschap en grotere biodiversiteit door minder intensief landgebruik.

Alleen al om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, zou de genoemde inkrimping van de veestapel onontkoombaar zijn. De krimp en verandering van consumptie zouden zich binnen 3 tot 4 decennia moeten voltrekken.
Dit artikel afdrukken