Met 659 stemmen voor, 8 onthoudingen en 24 tegen nam het Europese Parlement vandaag de resolutie van Europarlementariër Esther de Lange aan. De EU moet 'het functioneren van de voedselketen herzien, beter controleren en de regels voor etikettering aanscherpen', luidt de resolutie.

Het Europees Parlement maakt zich zorgen over structurele gebreken in de keten, de complexiteit en grensoverschrijdende praktijken die voedselfraude en -schandalen in de hand werken. Dat is het gevolg van het feit dat controles, sancties en handhaving vaak nationaal geregeld zijn. Esther de Lange rapporteerde o.a. over een 'gebrek aan vergelijkbare gegevens' en een mede daardoor ontbrekend totaalbeeld van een miljarden-problematiek, waardoor het "moeilijk [wordt] voor boeren en fabrikanten die zich wel aan de regels willen houden, om het vertrouwen van de consument terug te winnen",

In de nu aangenomen resolutie staat een EU-brede definitie van voedselfraude. De Europese Commissie wordt gevraagd het Voedsel- en Veterinair Bureau (de controle-instantie) te versterken. Daarnaast stelt het EP de oprichting van een Europees anti-voedselfraudenetwerk voor en wil het DNA-testen als standaard onderdeel van de controleprocedure opnemen. Strengere controle op diepgevroren voedsel en verplichte (herkomst)labeling van vlees en vis maken ook deel uit van de resolutie. En tenslotte vindt het EP dat "de sancties voor voedselfraude in de lidstaten tenminste twee keer zo hoog moesten zijn als de geschatte winst", en moeten er bij gevallen die de volksgezondheid bedreigen strafrechtelijke sancties volgen.
Dit artikel afdrukken