De afgelopen zes maanden drong Duitsland als voorzitter van de EU aan op een algemeen label voor dierenwelzijn. De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner wil een eind maken aan de verschillen in welzijnseisen tussen lidstaten om de handel in vlees tussen de lidstaten te vergemakkelijken nu de eisen een groeiende rol spelen in het bewustzijn van consumenten. De detailhandel hecht om die reden grote waarde aan duidelijke en betrouwbare normen.

Hogere normen
“We willen in heel Europa hetzelfde begrip van hogere normen bereiken. Dit zorgt voor een betere oriëntatie van de consument bij het winkelen. Tegelijkertijd vormt dit besluit een stimulans voor de veehouders om hun inspanningen zichtbaar te krijgen”, aldus Klöckner. Tijdens de Europese Landbouwraad stemden de leden van de Europese landbouwcommissie voor het EU-brede label. De Europese Commissie heeft nu de plicht om het label verder uit te werken en te implementeren.

De ministers stemden voor duidelijke, uniforme en transparante criteria die verder gaan dan de huidige wettelijke minimumstandaarden. Dit moet veehouders prikkelen om hun dierenwelzijnsnormen verder te verhogen. Een uniform beschermd logo moet consumenten eenduidig informeren over vlees, eieren en zuivel uit de verschillende lidstaten die geproduceerd worden volgens onderling afwijkende normen.

Net als Nederland kennen verschillende landen al diverse dierenwelzijnslabels. Hoewel die eigenlijk zouden moeten verdwijnen volgens de ambities van het besluit, laat minister Carola Schouten (LNV) de Tweede Kamer weten dat wat haar betreft goede bestaande dierenwelzijnslabels naast het Europese label gebruikt moeten kunnen worden. De verschillende labels zouden gerangschikt kunnen worden binnen een Europees labelingskader met meerdere niveaus. Volgens Schouten kijken meerdere lidstaten met waardering naar het Nederlandse Beter Leven Keurmerk voor de varkenshouderij en pluimveehouderij.

Geen verplichting
Tot teleurstelling van dierenrechtenactivisten zagen ministers niks in een verplichting van de labels als wettelijke eis. Ze zouden bovendien ook graag willen dat het label onderscheid maakt tussen producten die afkomstig zijn van industriële dierhouderij en boerderijen met ruimte voor het eigen gedrag van het dier. Het kan nog wel even duren voordat er een concreet voorstel op tafel ligt. Schouten houdt er rekening mee dat er mogelijk pas in 2024 een voorstel van de EC komt. De Eurogroup for Animals, die al jaren ijvert voor een Europees logo, is positiever en denkt dat er al 2022 een voorstel zal zijn.

Bien-être animal logo
De Eurogroup verwijst naar het Franse Bien-être animal logo dat op 5 niveau's (A-E) aangeeft hoe goed een dier het heeft gehad tijdens zijn leven, transport en slacht. Het A-dier heeft buiten kunnen gaan. Het E-dier is binnen gehouden en voldoet alleen aan wettelijke eisen. Het zou net als het eveneens vanuit Frankrijk in vijf lagen ontwikkelde Nutri-Score voedingslabel een uniform keuze-logo kunnen worden dat Europese landen moeten goedkeuren voor gebruik naast bestaande logo's.

Het BEA-logo in Frankrijk bestaat reeds naast het bekende Label Rouge en biologische logo. Nederland heeft een groot export belang en hoopt daarom dat het drie-laags Beter Leven Keurmerk een kans maakt als Europees logo.
Dit artikel afdrukken