Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat obesitas in bepaalde gevallen als een handicap beschouwd moet worden. Het Hof deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Deen Karsten Kaltoft. Hij was werkzaam bij een kinderdagverblijf en werd daar volgens hem ontslagen omdat hij te dik was.

Obesitas op zich is geen handicap
Volgens de rechters is obesitas op zich geen handicap, maar als iemand op lange termijn arbeidsongeschikt is door zijn of haar obesitas, moet hij of zij wel beschermd worden door de wetgeving die er is voor gehandicapten.

Karsten Kaltoft, die ongeveer 160 kilo weegt, spande de zaak aan tegen zijn voormalige werkgever, de gemeente Billund. Die ontsloeg hem na een 15-jarig dienstverband met als argument dat het aantal kinderen afnam. Kaltoft stelt dat hij werd ontslagen omdat hij te zwaar was, maar dat dat geen belemmering was bij zijn werk.
Om de zaak correct te kunnen behandelen vroeg het Deense Hof het Europese Hof om een uitspraak of obesitas als een handicap kan worden gezien.

Bindend voor alle EU lidstaten
Het Europese Hof heeft nu besloten dat als iemands obesitas "verhindert dat hij of zij niet volledig en effectief kan deelnemen aan het arbeidsproces op dezelfde manier als andere personeelsleden", de obesitas als een handicap beschouwd kan worden.
Voor Kaltoft betekent dit dat de Deense rechters nu moeten bepalen of zijn gewicht hem als 'gehandicapte' aanmerkt. De uitspraak reikt echter verder dan zijn case: deze is namelijk bindend voor alle EU lidstaten.

Gevolgen voor werkgevers en dienstverleners
In een artikel op BBC News Health geeft een aantal experts commentaar op de uitspraak. Clive Coleman, de juridisch expert van de BBC, merkt op dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor werkgevers in heel Europa. Hoewel er geen direct verband gelegd wordt tussen BMI en obesitas, is het een onweerlegbaar argument dat een dikke werknemer, die door zijn of haar gewicht gehinderd wordt bij het uitvoeren van het werk recht heeft op de beschermende maatregelen van de gehandicaptenwetgeving. Dus zullen werkgevers 'redelijke' aanpassingen moeten doorvoeren, zoals grotere stoelen en verbale discriminatie moeten voorkomen. Maar ook winkels, bioscopen en restaurants zullen 'redelijke' maatregelen moeten treffen voor hun obese en dus eventueel gehandicapte klanten.

Volgens Jane Deville Almond, voorzitter van de British Obesity Society, moet obesitas helemaal niet als een handicap geklassificeerd worden. "Ik denk dat als werkgevers er ineens voor moeten zorgen dat ze grotere stoelen en tafels en bredere parkeerplaatsen hebben voor obese werknemers, we helemaal verkeerd bezig zijn en de situatie alleen maar erger maken. Het impliceert namelijk dat mensen hun toestand niet onder controle hebben, in plaats van dat obesitas iets is dat door een gedragsverandering drastisch kan verbeteren", zegt ze in haar analyse.

Volgens juristen verandert er vooralsnog voor de bestaande Britse wetgeving niets. Het is niet de obesitas zelf die een handicap is, maar de gevolgen ervan kunnen iemand gehandicapt maken. "Als zodanig zullen werknemers die bijvoorbeeld lijden aan gewrichtsproblemen, depressie of diabetes - speciaal als gevolg van hun omvang - onder de bescherming van de European Equal Treatment Framework Directive vallen en niet ontslagen kunnen worden om hun gewicht."

Wel voorziet Tam Fry, van het National Obesity Forum, problemen in de arbeidsmarkt. Niet alleen moeten werkgevers investeren in aanpassingen aan deuropeningen en meubilair, ook vreest hij voor wrijving tussen werknemers met een normaal gewicht en obese collega's. In Groot-Brittannië is één op de vier volwassenen obees.

Fotocredits: 'Cube', Luke Jones
Dit artikel afdrukken