Wij, het Nederlandse EcoScore-team, zijn onderdeel van de veel grotere groep Europese studenten dat zich inzet voor de ontwikkeling van een Europese Ecoscore. We zijn gepassioneerd en enthousiast om Europese burgers de transparantie van de ecologische voetafdruk van een product op de Europese markt te geven. Wij bestaan uit zeven leden met verschillende nationaliteiten, allen gevestigd in Nederland. We zijn allemaal studenten aan Wageningen Universiteit of Universiteit Maastricht die Milieuwetenschappen, Consumentenwetenschappen, Psychologie, International Business of Rechten studeren. Samen willen we consumenten in staat stellen om beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen, omdat we vinden dat elke Europese burger het recht heeft om de werkelijke milieueffecten te kennen van goederen die op de markt worden aangeboden. Wij streven naar een informatieve en beknopte etikettering op de verpakking van producten, die de burger in staat stelt een duidelijk onderscheid te maken tussen de ecologische effecten van het betrokken product op het milieu. Door de Europese Commissie aan te moedigen de Europese EcoScore te bespreken, kan een gestandaardiseerd etiket worden ingevoerd, waarmee de toegankelijkheid tot ecologische impact van producten toeneemt.

Graag steunt Foodlog dit initiatief voor deugdelijke standaards die doen wat ze beloven
Transparante informatie over Europese producten
In de massa van geregistreerde en niet-geregistreerde milieukeurmerken die tegenwoordig in de wereld bestaan, verdwalen burgers gemakkelijk en ontbreekt de kennis om een echt duurzaam effect te onderscheiden van greenwashing. De invoering van een - door de Europese Commissie opgelegd - uniform ecoscore-keurmerk zullen wij in staat zijn de consument transparante informatie te verstrekken. Verscheidene bedrijven in Europese landen zoals Frankrijk en België hebben reeds een nationale ecoscore ingevoerd of nemen zich voor dit te doen. Hoewel wij dit als een stap in de goede richting beschouwen, heeft elk land zijn eigen normen voor de berekening vastgesteld, waardoor de vergelijking van de ecologische voetafdruk tussen producten uit verschillende landen onmogelijk is. Door de informatie over de ecologische voetafdruk in één uniform keurmerk samen te brengen, kunnen de consumenten de ecologische voetafdruk van een product gemakkelijk vergelijken en daardoor gemakkelijker geïnformeerde beslissingen nemen. Uiteindelijk zullen bedrijven, door de nadruk te leggen op de gevolgen voor het milieu, aangemoedigd worden om minder schadelijke activiteiten en praktijken toe te passen en zo de steeds meer op duurzaamheid gerichte samenleving aan te spreken. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat de invoering van de Europese EcoScore zal resulteren in meer milieubewuste beslissingen, zowel aan de kant van de consument als van het bedrijfsleven.

Eerste stap om dit te realiseren is voldoende steun in de vorm van handtekeningen te realiseren. In Nederland hebben we 20.455 handtekeningen nodig.

Nu doen we ons best om ons doel te bereiken door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tot 23 juli. We willen u uitnodigen om uw steun te betuigen, zodat we dichter bij een toekomst kunnen komen met uniforme normen voor de ecologische voetafdruk van producten.

Steunen door middel van uw handtekening kunt u hier.

Dank u wel!

Tijdens de 2022-editie van de Greentech RAI die afgelopen week werd gehouden presenteerden Dick Veerman en Tiffany Tsui in verschillende sessies een rode draad over standaards. Wanneer zijn ze goed of goed genoeg? Ze stelden aan de orde dat standaards niet mogen greenwashen (zoals prof. Peter van Bodegom van universiteit van Leiden hier uitlegde), maar zoveel mogelijk controleerbaar het effect moeten hebben dat ze beloven.

Graag steunt Foodlog dan ook dit initiatief voor deugdelijke standaards die doen wat ze beloven.
Dit artikel afdrukken